Čet. jul 7th, 2022

Povodom dana planete Zemlje (22. aprila), Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice u saradnji sa Centarom za ekologiju i održivi razvoj  CEKOR organizuje predavanje: „Kako da čuvamo našu planetu?“ u cilju podizanja svesti o važnosti očuvanja životne sredine.
Predavanje će održati Nataša Đereg, predsednica CEKOR-a u četvrtak 19. aprila 2018. godine u 18 časova u Biblioteci Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (Banijska 67).
Problem zagađivanja životne sredine neprekidno se povećava. Uzroci su, sa jedne strane, u neprekidnom povećanju broja stanovnika na Zemlji, odnosno smanjivanju raspoloživog životnog prostora za svaku jedinku ponaosob, a sa druge strane u neprekidnom povećanju potreba za prirodnim bogatstvima za tako mnogobrojno stanovništvo.
CEKOR je nezavisna, neprofitna, nevladina organizacija koja se bavi politikama u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja kroz aktivno delovanje i praćenje procesa donošenja odluka, sprovođenja zakona, strategija i projekata i njihovog uticaja na zajednicu. CEKOR se naročito zalaže za poštovanje ekoloških i socijalnih prava. Aktivnosti CEKOR-a uključuju u rad građane, domaće i međunarodne institucije, medije i donosioce odluka. Zajedno sa svojim partnerima rade na unapređenju kvaliteta života i zdravlja građana, očuvanju prirodnih resursa i životne sredine kroz kampanje zagovaranja i lobiranja, edukacije, istraživanje, informisanje, obaveštavanje, mobilizaciju, konsultacije, pilot projekte, pravnu zaštitu i primenu prava kroz alate neposredne demokratije kako bi se budućim generacijama ostavila zdrava životna sredina i dale jednake šanse za razvoj.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.