Ekologija

„Priroda – za vodu“

0 0
Read Time:4 Minute, 14 Second

Voda je najznačajniji resurs na svetu i tokom protekle decenije prozvana je „plavim zlatom“, a pojedini naučnici su čak predviđali da će u budućnosti da se vode i ratovi zbog resursa koji za sve život znači. Na žalost, voda je nepristupačna za veliki broj stanovnika na planeti i iako, postoji dovoljno sveže vode na svetu ovaj resurs je neravnomerno raspoređen u vremenu i prostoru. U mnogim regionima, količina čiste pijaće vode sve više opada zbog porasta broja stanovnika, urbanizacije, promene u načinu života, ekonomskog razvoja, zagađenja i klimatskih promena.

Svetski dan voda 22. mart obeležava se ove godine pod sloganom „Priroda – za vodu“. U centar pažnje dospeo je povratak prirodi i prirodnim rešenjima za otklanjanje najvećih izazova i problema savremenog sveta. Kako da smanjimo poplave, suše i zagađenja vode? Nizom manifestacija širom sveta afirmiše se jedinstven odgovor na ovo pitanje: koristeći materije i rešenja koji već postoje u prirodi.

Kampanja „Odgovor je u prirodi“ afirmiše niz „zelenih tehnologija“, ali i neka jednostavna rešenja, poput pošumljavanja, obnavljanja močvarnih područja, uravnoteženja ciklusa kruženja vode i sl. Kako je najavljeno, krunski događaj će biti lansiranje Dekade „Voda za održivi razvoj 2018 – 2028“ na sednici Generalne skupštine Organizacije ujedinjenih nacija, 22. marta. Očekuje se da će predstojeća decenija progresa u oblasti vode za piće i sanitacije doprineti unapređenju saradnje, partnerstva i razvojnih kapaciteta koji će omogućiti ostvarivanje ciljeva svetske organizacije u ovoj oblasti.Voda je podeljen resurs i ne poznaje granice, tako da upravljanje ovim resursom uzima u obzir širok spektar preklopljenih interesa“, navodi se na portalu udruženjevodovoda.

ICPDR ponavlja posvećenost ciljevima Svetskog dana voda

Ovogodišnji Svetski dan voda se fokusira na rešenja zasnovana na prirodi (NBS) koja se odnose na tri glavne teme: dostupnost i snabdevanje vodom, kvalitet vode i upravljanje rizikom. Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav – ICPDR je odgovoran za obezbeđivanje održivog i pravičnog korišćenja voda u slivu reke Dunav i kao takav je posvećen temi ovogodišnjeg dana voda „Priroda za vodu“ za 90 miliona ljudi koji žive u slivu.

U središtu naših aktivnosti u slivu Dunava su ljudska dobrobit i sigurnost, kao i dobri uslovi za životnu sredinu,” rekao je predsednik ICPDR Helge Wendenburg.

Savezna Republika Jugoslavija (SCG) je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav i donela Ukaz o proglašenju Zakona o Konvenciji o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav. SCG je postala punopravni član Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav – ICPDR 19. avgusta 2003. godine. ICPDR se sastoji od 14 podunavskih zemalja potpisnica Konvencije o zaštiti reke Dunav. Punopravni članovi ICPDR-a su Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka, Mađarska, Moldavija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina, Crna Gora i EU.

Konvencija o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (Konvencija o zaštiti reke Dunav) potpisana je 29. juna 1994. godine u Sofiji od strane 11 podunavskih zemalja i EU. Konvencija je zasnovana na Bukureštanskoj deklaraciji za zaštitu reke Dunav iz 1985. godine i Konvenciji Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodenih tokova i međunarodnih jezera, potpisanom 1992. godine u Helsinkiju i odnosi se kako na površinske tako i na podzemne vode u slivnom području reke Dunav koje dele zemlje ugovornice.


Svetski dan voda ustanovila je Generalna skupština Ujedninjenih nacija 1993. godine. Prošlogodišnje manifestacije bile su posvećene otpadnim vodama uz apel da učinimo sve da ih u što većoj meri u prirodu vratimo prečišćene. Prethodno, 2016. godine, manifestacije pod sloganom „Voda i poslovi“, bile su posvećene zaposlenima u sektoru voda i delatnostima koje su u neposrednoj vezi sa njim. Posebno je ukazano na nemerljiv značaj koju dostupnost dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za piće ima za svakog zaposlenog, a time i za ekonomski napredak svake zajednice, u čemu krunsku ulogu imaju zaposleni u sektoru voda.

Na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju (UNCED) u Rio de Žaneiru,  održanoj 1992. godine, 22. mart proglašen je Svetskim danom voda i sve države se ovog dana pozivaju da primene preporuke UN i pripreme odgovarajuće aktivnosti za obeležavanje Dana voda. Ove godine Svetski dan voda se obeležava pod sloganom ”Voda za gradove; odgovor urbanim izazovima” i cilj je da se međunarodna pažnja fokusira na  uticaj rasta populacije, industrijalizacije i klimatskih promena na urbane vodne sisteme. Tokom 20.veka svetska populacija se utrostručila dok je potreba za vodom porasla šest puta. U sledećih pedeset godina očekuje se da će rast svetske populacije iznostiti 40 do 50% i zajedno sa industrijalizacijom i urbanizacijom dovešće do porasta potreba za vodom, što će imati ozbiljne posledice na životnu sredinu. Jedan od Milenijumskih ciljeva do 2015. godine je da prepolovi broj ljudi koji nemaju pristup pijaćoj vodi.

Svetski dan voda grad Beograd će obeležiti skupom pod nazivom „Voda za gradove: Odgovor urbanim izazovima“, koji će biti održan na Adi Ciganliji 22. marta u restoranu „Jezero“, sa početkom u 13 časova. Suorganizatori proslave su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, JVP „Beogradvode“, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i Nacionalni komitet za saradnju sa međunarodnim hidrološkim programom UNESCO IHP.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %