Međunarodni dan bez mesa

U svetu se danas proslavlja Međunarodni dan bez mesa. Ovaj praznik je prvi put zabeležen 20. marta. 1985. godine u SAD kao Meatout.

Foto: http://lifestyledezine.com/national-meatout-day/

Reč je o pokretu koji započeo “Pokret životinjskih prava”, sa ciljem da se podigne svest o zdravlju, životnoj sredini i etičkim prednostima života bez mesa. Organizatori podstiču sa ljudi žive bar dva dana u nedelji bez mesa I na taj način će da uštede 28 životinja i 190.000 galona vode godišnje. Prema podacima na portalu posvećenom ovom danu navodi se da: prelaskom na vegeterijansku ishranu samo jedne osobe poštedi se 200 životinja, 1,3 miliona galona vode i 53,000 kvadratnih metara kišnih šuma godišnje.

Poražavajuća je činjenica da se više od 60 milijardi životinja godišnje ubijaja za hranu.