Ekofeminizam je pokret koji ujedinjava environmentalizam i feminizam. U početku tražila se veza između feminizma i životne sredine, odnosa muškarca prema prirodi i ženi i zbog toga je ekofeminizam često bio kritikovan unutar samog pokreta ekofeminizma. Pojedine ekofeministkinje najviše su zamerale poistovećivanje žena i prirode, jer su smatrale da je srž samog ekofeminizma znatno kompleksnija, odnosno ekofeministi istražuju načine na koje socijalne norme vrše nepravednu dominaciju nad ženama i prirodom.

Ekofeminizam poseduje potencijal za razvoj teorijsko-aktivističkog modela i uglavnom je vezan za aktivizam mnogih ekoloških i ženskih pokreta u svetu. Jedna od najpoznatijih ekofeminističkih teoretičarki Inestra King tvrdi da „ne postoji prirodna hijerarhija. Ljudska hijerarhija je projektovana na prirodu i zatim upotrebljena da opravda društvenu dominaciju”, navodi portal šta žene žele.

Jedna od najpoznatijih ekofeminističkih antivistkinja,koja je ujedno fizičarka i filozofkinja, Vandana Šiva je predvodila nenasilni pokret “Čipko” (Chipko), aktivan 70-tih godina 20-tog veka. Obeležje njihovih aktivnosti je bilo grljenje drveća, što su kasnije preuzeli i drugi ekofeministički pokreti.

Svakako treba spomenuti i Petru Keli za koju je kaže da ikona nemačkog i evropskog ekološkog pokreta“, zatim Inestru King koja je bila jedna od osnivačica konferencije “Žene i život na Zemlji”, i Rejčel Karson pomorska biološkinja i aktivistkinja, koja je napisala knjigu „Tiho proleće“.

Postavlja se pitanje budućnosti samog ekofeminizma. Jaz između Zapada i Istoka nam pokazuje da i dalje dolazi do degradacije prirode. Savremeni ekofeminizam trebalo bi da se razvije kako bi se prepoznali uticaju na rasu, klasu, etničke pripadnosti i seksualnosti, kao i na sam društveni položaj žene. Žene uključene u pitanja ekološke pravde i žene koje predstavljaju manjinske kulture su radile na uspostavljanju vlastitog osećaja ekofeminizma kako bi uključile lokalne kulture i duhovnost.

Novije teorije ekofeminizma, čije i ja stavove zastupam se temelje na borbi protiv sistema ugnjetavanja i dominacije.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.