Uto. avg 9th, 2022

Danas se u svetu nizom akcija, konferencija I drugim aktivnostima obeležava Međunarodni dan žena – 8. mart, kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Dan žena se prvi put obeležio 1914.godine, i nekako mi se čini da smo zaboravili šta je značila borba Klare Cetkin.

Ako pogledamo statističke podatke Evrostata, odnosno evropske kancelarije za statistiku žene su tokom 2016. u zemljama EU u proseku zarađivale 16 odsto manje nego muškarci.

Žene su tokom 2016. u zemljama EU u proseku zarađivale 16 odsto manje nego muškarci.
Foto: evrostat


Ta razlika je veća od 20 odsto u Estoniji gde iznosi 25,3 odsto, zatim u Češkoj, 21,8 odsto, a slede Nemačka s 21,5 odsto, Velika Britanija s 21 odsto i Austrija s 20,1 odsto. Na suprotnom kraju je Rumunija, s razlikom od 5,2 odsto, a potom Italija s 5,3 i Luksemburg s 5,5 odsto. Belgija, Poljska, Slovenija i Hrvatska takođe imaju razliku u primanjima manju od 10 odsto.

U Srbiji jedan od gorućih problema su prava poljoprivrednica. Potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović predstavljajući rezultat inicijative „Uposlimo 1.000 žena u ruralnim područjima“ istakla je da u Srbiji 60 odsto žena na selu nema pravo na penziju, a samo 17 odsto su vlasnice imanja što je ograničenje za pokretanje posla i uzimanje kredita, najvećim delom se vode kao nezaposlene, iako rade i doprinose svojoj porodici.
“ Jedan od razloga zbog čega insistiram da se Zakon o rodnoj ravnopravnosti donese što pre jeste i taj što je nasilje nad ženama često prisutno, a o ravnopravnosti polova se nedovoljno govori. Zakoni su doneti i oni se primenjuju, a ono što nedostaje jeste mnogo više razgovora o ovoj temi, kojom se moramo baviti od malih nogu. Žene su danas u Srbiji za približno 20 odsto manje plaćene za isti posao u odnosu na muškarce, a inicijativa „Uposlimo 1.000 žena u ruralnim područjima“ dala je prve rezultate, jer je za osam meseci, koliko traje, posao dobila 341 žena”, objašnjava Mihajlović.

U borbi za prava žena i muškaraca. Foto: http://biboroda.livejournal.com/5107583.html

Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da od ukupnog broja pritužbi iz oblasti rodne ravnopravnosti, koje stižu zaštitniku građana, čak trećina je zbog nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Položaj žena u društvu i dalje karakterišu rašireni rodni stereotipi i nedovoljno učešće žena na rukovodećim pozicijama i na mestima odlučivanja. Posebno su u teškom položaju žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje, koje rano napuštaju školovanje, otežano se zapošljavaju, a udaju rano i finansijski su zavisne od porodice i partnera. Njihovo reproduktivno zdravlje često je ugroženo, a aktivnosti na obrazovanju o reproduktivnom zdravlju i dalje se ne sprovode sistemski”, ocenio je Pašalić.

Od ukupnog broja pritužbi iz oblasti rodne ravnopravnosti, koje stižu u ovu instituciju, čak trećina odnosi se na nasilje u porodici i partnerskim odnosima. Upravo zbog toga, Zaštitnik građana pokrenuo je Inicijativu “Učinimo nasilje vidljivim“ čije je cilj da uvođenjem sudskih veštaka, postupak dokazivanja nasilja u porodici učini lakšim, a kažnjavanje nasilnika izvesnijim. Zaštitnik građana podseća i na više od 100 sistemskih preporuka koje je u prethodnom periodu uputio organima u sistemu zaštite žena od nasilja u porodično-partnerskim odnosima.

Ovaj dan treba da bude poseban povod da se govori o položaju žena u našem društvu, a svi državni organi, institucije i nevladine organizacije moraju svaki dan u godini da se bore protiv nasilja nad ženama, kao i za njihova prava – da budu plaćene kao muškarci za isti posao i da budu vidljive u svim oblastima društvenog života, poručuje Pašalić.

Međunarodni dan žena, 8. mart ustanovljen je u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa.Generalna skupština UN je 1977. godine rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i međunarodnog mira.

Prva proslava Dana žena u Srbiji održana je 1914. godine.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.