Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan učestvovao je danas na Konferenciji „ Žene i muškarci u odgovoru na lokalne izazove klimatskih promena“ koju je organizovala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women). Skup je održan u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Na konferenciji su razmatrana pitanja rodne ravnopravnosti sa aspekta borbe protiv klimatskih promena, kao i mogućnosti da se kroz rešavanje ovih pitanja doprinese odgovoru na izazove klimatskih promena i opštim ekološkim zahtevima današnjice.

Ministarstvo zaštite životne sredine, u okviru petogodišnjeg projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ koji ima za cilj da se, kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora, smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte i lokalne zajednice u Srbiji učine otpornijim na promene klime, bavi se i drugim značajnim društvenim pitanjima kao što je pitanje rodne ravnopravnosti.

Ozbiljno razumevanje životne sredine pokazuje koliko je jedno društvo zrelo i svesno svoje budućnosti. Istovremeno, budućnost počiva na ženama. S obzirom da žene u većoj meri snose negativne posledice klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine bavi se pitanjem rodne ravnopravnosti, jednim od značajnih društvenih pitanja koja su neposredno povezana sa zaštitom životne sredine kao kreiranjem zdravije budućnosti za sve“ istakao je ministar Trivan u svojoj uvodnoj reči.

Rodna ravnopravnost je postala važan elemenat globalnih procesa i napora u borbi sa izazovima klimatskih promena. Ministarstvo će posvećivati dužnu pažnju ovom pitanju, ne samo kada je u pitanju kreiranje politika u oblasti životne sredine i priprema zakona, već i kroz realizaciju konkretnih projekata, naglasio je ministar.

Kroz projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, u saradnji sa UNDP i UNWOMEN, osmislili smo mehanizam podrške za integraciju rodne komponente u projekte koje ćemo podržati, kako bi postigli maksimalne rezultate i lokalne zajednice učinili što otpornijim na izazove klimatskih promena, zaključio je ministar.

Zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji, Steliana Nedera, ovom prilikom je naglasila da bi lokalne akcije za klimu trebalo da budu prilagođene stanovništvu u lokalnim zajednicama, njihovim specifičnim potrebama, a naročito posebnim i osetljivim grupama kao što su žene.

U okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, kako je naznačeno na skupu, na prvi poziv za dostavljanje inovativnih projektnih ideja koji je zatvoren 31. januara, stiglo je 111 prijava. Drugi poziv za izazov otvorenih podataka će trajati do 5. marta 2018, a treći poziv za razvijenije inovativne predloge projekata biće objavljen u martu mesecu ove godine.

Služba za komunikaciju i odnose s javnošću

Ministarstva zaštite životne sredine

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.