Država naplatila od eko takse oko 500 miliona evra

Državna administracija je u poslednjih 8 godina na račun eko takse naplatila ukupno 49.2 milijarde dinara, dok je za tretman 400.000 tona opasnog otpada isplaćeno samo 12,5 milijardi dinara. Ovaj podatak govori o nenamenskom i netransparetnom trošenju novca naplaćenog kroz eko taksu po principu „zagađivač plaća“, navodi se u saopštenju Udruženja reciklera Srbije.  Novac mora da se troši na tretman otpada ili ćemo se i dalje  suočavati sa hiljadama tona skrivenog opsanog otpada, kao što je bio slučaj u Novom Sadu, Obrenovcu ili Apatinu. Opasan otpad je toksičan, kancerogen, vrlo često nevidljiv, a može da izazove zagađenje apokaliptičih razmera, sa posledicama na zdravlje  naše dece, njihove dece i čitavih generacija. 

 Godina

Količina saniranog otpada

Iznos naplaćene EKO taksa

Isplaćeno operaterima

Procenat isplaćenog od naplate

2010

50,452

4,792,204,697

0%

2011

56,813

4,219,833,868

536,336,929

13%

2012

53,884

3,720,821,797

1,367,547,409

37%

2013

41,113

5,178,815,126

1,805,355,084

35%

2014

37,291

7,574,810,713

1,900,000,000

25%

2015

48,478

6,016,728,237

2,522,998,890

42%

2016

60,890

7,474,906,380

2,190,000,000

29%

2017

62,488

10,200,000,000

2,190,000,000

21%

Ukupno

411,409

49,178,120,818

12,512,238,312

25%

Prosečno

51,426

6,147,265,102

1,787,462,616

29%

 Slika 1. Odnos količine recikliranog otpada, naplaćene eko takse i isplaćenog novca reciklerima

Od ukidanja Fonda 2012. godine, došlo je do poremećaja u isplati sredstava za tretman opasnog  otpada, iako je to obaveza države. Nadamo se da će u narednom periodu doći do uspostavljanja isplate sredstava na kvartalnom nivou u skladu sa prerađenim otpadom. Politika “zagađivač plaća” daje rezultate, i novca ima, ali je neophodna savesna i odlučna saradnja ministarstva finansije i ministarstva zaštite životne sredine.  Namensko, stabilno i predvidljivo finansiranje zaštite životne sredine predstavlja i jedan od zahteva  EU za otvaranje poglavlja 27“, rekao je Vladimir Živaljević predsednik Udruženja reciklera.