Ekologija

“Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji”

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

Udruženje industrije otpada Srbije “Hrabri čistač“, članica evropske organizacije privatne industrije otpada FEAD u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, a uz podršku kompanije Veolia organizuje tribinu pod nazivom “Mapiranje cirkularne ekonomije u Srbiji” uPrivrednoj komori Srbije u četvrtak, 08. februara 2018. godine.

Tribina je deo evropske nedelje posvećene temi cirkularne ekonomije koju je pokrenuo Circular Economy Club (Klub za cirkularnu ekonomiju) iz Londona koji okuplja preko 2600 profesionalaca i organizacija iz ove oblasti.

Cirkularna ekonomija predstavlja koncept čija je suština restorativni industrijski ekonomski model. Ovaj okvir se oslanja na principe na kojima počiva živi svet koji ne poznaje otpad i nastao je na činjenici da je prirodnih resursa sve manje i da je trenutni sistem „proizvedi, iskoristi, baci“ neodrživ. Danas se u zemljama EU 60% materijala ili deponuje ili spaljuje, dok se samo 40% reciklira ili ponovo koristi sa totalnim gubitkom energije i materijalne vrednosti (95%).

Jedan od izazova u implementaciji cirkularnog ekonomskog okvira jeste razumevanje šta cirkularnost u praksi znači i koji su potencijali srpskog tržišta, koji su zakonski i strateški preduslovi neophodni, kao i kako podržati mala i srednja preduzeća koja su dominantna u ovoj oblasti. Naglasak tribine biće na sektoru upravljanja otpadom, kao najvećeg potencijala za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i otvaranje novih radnih mesta. Učesnici tribine u dijalogu sa prisutnima pokušaće da prezentuju trenutno stanje, kratkoročne ciljeve i mogućnosti (prednosti i nedostatke) za primenu koncepta cirkularne ekonomije u Republici Srbiji.

Nedelja cirkularne ekonomije ima dva cilja: okupljanje predstavnika kompanija, civilnog društva, stručnjaka i donosioca odluka da se kroz diskusiju povežu i upoznaju sa najnovijim inicijativama iz oblasti cirkularne ekonomije koje postoje na nacionalnom nivou.

Udruženje industrije otpada Srbije „Hrabri Čistač“ je udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Okuplja privatnu industriju otpada u Republici Srbiji sa ciljem unapređenja razvoja mlade potencijalne industrijske grane upravljanja otpadom. Zahvaljujući kompanijama članicama, zajedničkim strateškim ciljevima i saradnji sa evropskim i nacionalnim institucijama, Udruženje je pouzdan partner donosiocima odluka i stručnoj javnosti, poštujući tradiciju i kulturu ovih prostora a sve u saglasnosti sa evropskim i svetskim aktuelnim politikama u oblasti upravljanja otpadom. U radu Udruženja učestvuju kompanije koje se bave reciklažom, tretmanom, energetskim iskorišćenjem i deponovanjem otpada.

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je neprofitna, stručna organizacija civilnog društva, koja se bavi analizom, kreiranjem, zagovaranjem i obrazovanjem za sektorske javne politike. Misija GAJP-a jeste da doprinese razvoju javnih politika kroz edukaciju i istraživački rad, praćenje rada institucija i saradnju sa njima, javno delovanje i javno zagovaranje. U okviru GAJP deluje poseban istraživački Centar za održivi razvoj koji se bavi temama zaštite životne sredine i zelene ekonomije.

izvor: https://hrabricistac.rs/

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %