Pet. avg 12th, 2022

Kako se boriti za pravo glasa, rodnu ravnopravnost, poboljšanje položaja žena, kao i za njihovu punu emancipaciju možemo da naučimo od Bunjevki i Srpkinja koje su se 1918.godine bar na trenutak izborile za pravo glasa i učestvovale u stvaranju Kraljevine SHS. Jedna od sedam žena koje su učestvovale 25.novembra 1918.godine na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu je i Katica Rajčić iz Subotice.

Katica Rajčić je bila supruga Aleksandra Rajčića, koji je kasnije izabran za zamenik gradonačelnika Subotice. Katica Rajčić, kao i većina žena koje su živele u tom vremenu, bavila se društveno-humanitarnim radom.

Subotička delegacija koja je učestvovala na zasedanju Velike Narodne skupštine u Novom Sadu 25.11.1918.godine.

Njen suprug, Aleksandar Rajčić, bio je i direktor „Građanske banke“ podružnice Subotica, jedan od osnivača deoničkog društva pod imenom „Bon-Ton“, kao I jedan od utemeljivača “Bunjevačke prosvetne Matice” tokom 1924.godine.

Posle Velike narodne skupštine, poslanice nisu bile istraživane, niti se iko bavio njihovim radom. Ono što možemo da kažemo prelistavajući bunjevačka glasila poput: Nevena, Bunjevačkih kalendara, kao I Jugoslovenskog Dnevnika. Pošto posle nisu dobile pravo glasa, više nisu učestvovale u političkom životu. Pored toga što su bile uzorne supruge i brižne majke, svoje vreme posvetile su organizovanju dobrotvornih priredbi, pomagale i hranile sirotinju, školovale mlade i talentovane sugrađanke.

Tekst je  nastao  u okviru projekta “Žene koje su bile  ispred svoj vremena“,  koji je realizovan uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje. Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”.Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove Ministarstva za kulturu i informisanje.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.