Aktuelno

Bezbednost hrane u Srbiji od januara 2018. na višem nivou

0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

Zahvaljujući novom integrisanom informacionom sistemu za  upravljanje i kontrolu bezbednosti hrane, razvijenom uz podršku Evropske unije, građani mogu da budu sigurniji u ispravnost hrane za ljudsku i životinjsku upotrebu. Projekat, sproveden za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, integrisao je informacione sisteme službi koje su zadužene za to da hrana biljnog i životinjskog porekla i hrana za životinje u Srbiji bude bezbedna i propisanog kvaliteta.

Vođeni poznatim konceptom Evropske unije u oblasti poljoprivrede od njive do trpeze, koji podrazumeva kontrolu svih faza proizvodnje, prerade, prevoza, skladištenja i pripreme hrane, razvili smo sistem, koji služi boljoj internoj i intersektorskoj komunikaciji, što direktno utiče na to da građani budu sigurniji u bezbednost i kvalitet hrane“, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović otvarajući Nacionalnu konferenciju.

Ističući važnost ovog kompleksnog pitanja zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar rekla je da je novi  sistem usklađen sa principima Evropske unije, čime je Srbija za korak bliža ispunjavanju kriterijuma za pridruživanje postavljenim u Poglavlju 12 koje obuhvata bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku.

Evropska unija je podržala ovaj projekat sa 1.300.000 evra, a sa Ministarstvom smo se dogovorili za dodatnih 300.000 evra za nabavku opreme kako bismo osigurali dugoročnu održivost razvijenog informacionog sistema“, naglasila je Štamcar.

Na Nacionalnoj konferenciji, organizovanoj povodom uspešne realizacije projekta,  predstavljeni su  rezultati dvogodišnjeg rada međunarodnih stručnjaka iz konzorcijuma koji predvodi KPMG i domaćih stručnjaka iz Instituta Mihajlo Pupin.

Dizajniran je jedinstveni sistem novih softverskih rešenja i  unapređene su postojeće aplikacije  Uprave za veterinu, Uprave za zaštitu bilja i Sektora poljoprivredne inspekcije sa novim sistemom. Integracijom ovih sistema pojednostavljena je komunikacija svih podataka relevantnih za kompleksnu oblast bezbednosti hrane. Još važnije, prediktivnom analitikom omogućena je  prevencija neželjenih situacija kao što je npr. suspenzija zaraznih bolesti i drugih pojava koje direktno utiču na bezbednu proizvodnju i promet hrane.

S obzirom na to da je informisanost građana sve veća, a propisi u bezbednosti hrane na evropskom i svetskom nivou sve rigorozniji, ovaj sistem omogućava da se oblast bezbednosti hrane sveobuhvatno prati i pravovremeno interveniše. Za građane je važno i to da ovaj sistem ima i svoju internet prezentaciju itcm.minpolj.gov.rs na kojoj je moguće pronaći sve relevantne podatke koji se odnose na sve registre, od poljoprivrednih gazdinstava do maloprodajnih objekata. Nivo dostupnosti informacija usklađen je sa zakonskim procedurama i potrebama Ministarstva.

Tokom trajanja procesa uvođenja novog integrisanog informacionog sistema, povećan je nivo opšteg znanja, informisanosti i osposobljenosti zaposlenih u Ministarstvu kroz niz obuka održanih u cilju povećanja kompetentnosti, a obezbeđena je i podrška za naredne dve godine.

Tokom trajanja procesa uvođenja novog integrisanog informacionog sistema, povećan je nivo opšteg znanja, informisanosti i osposobljenosti zaposlenih u Ministarstvu kroz niz obuka održanih u cilju povećanja kompetentnosti, a obezbeđena je i podrška za naredne dve godine.

EU projekat „Razvoj održivog informacionog sistema za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“ razvija integrisani sistem za upravljanje, komunikaciju i kontrolu bezbednosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja biljaka u Srbiji, u skladu sa pravnim okvirima EU. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. Ukupna vrednost projekta, koji finansira EU, je 1.345.000 evra. Novi informacioni sistem će koristiti Uprava za veterinu, Uprava za zaštitu bilja i Sektor poljoprivredne inspekcije.

izvor: Bezbednost hrane u Srbiji od januara 2018. na višem nivou

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %