Uto. avg 9th, 2022

Prema broju identifikovanim žrtava trgovine ljudima iz migrantske populacije moglo bi da se kaže “ne, u toliko velikom broju”, ali brojke često ne oslikavaju stvarnost. Iz tog razloga nova ASTRINA kampanja “Migracije su OK. O ljudima se radi” ima za cilj da učvrsti i raširi pozitivan stav prema migracijama i integraciji migranata/kinja u naše društvo, ali i da informiše migrante i migrantkinje o rizičnim situacijama koje mogu biti paravan za trgovinu ljudima, kako da ih prepoznaju i na koji način da reaguju, navodi se na portalu Astre.

U sklopu projekta „Ja sam izbeglica-Ja sam doseljenik-Ja sam čovek“ nastali su promo-dokumentarni video radovi koji pokazuju scenu u kojoj migrantska porodica prekida snimanje srpskog SF filma. Reakcija režije je nerazumevanje i postavljanje pitanja šta oni tu rade. Glavni glumac Dragan Mićanović reguje na jedan sasvim normalan, ljudski način i govori da je sve u redu, da ljudi samo prolaze, migracije su OK i treba ih prihvatiti jer se o ljudima radi. Poruka koju šaljemo jeste da koliko god migracije bile „zona zapadnih portala“ želimo da naše društvo reaguje pozitivno u cilju integracije migranata i uključivanje u sve društvene tokove.

Cilj ovih kampanja je da se skrene pažnja migrantske populacije, ali i šire javnosti da su migrant jedna od ranjivih grupa u društvu koja može biti u riziku od različitih vrsta eksploatacije.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.