Ekologija

Iz „zelenog dinara“ treba obezbediti novac za sadnice

0 0
Read Time:2 Minute, 6 Second

Volonteri Ekološkog pokreta Vrbasa, članovi „zelenog tima“ Gimnazije „Žarko Zrenjanin“ i SSŠ „4. juli“, sproveli u Centru Vrbasa anketu na temu uloge pojedinca u adaptaciji na klimatske promene, piše na sajtu www.ekovrbas.net

Anketirano je stotinak građana  sa svrhom otkrivanja njihove svesti o klimatskim promenama u njihovom ambijentu i spremnosti da daju lični doprinos pozitivnim uticajima i adaptaciji.

Analizom dobijenih rezultata utvrdili smo da ova grupa naših sugrađana ima poprilično zrelo razmišljanje o ovom globalnom fenomenu i njegovom mogućem uticaju na lične živote. Neznatan broj anketirnih izrazio je nevericu u postojanje takve vrste promena i naročito u mogućnost da na njih čovek ima nekakav uticaj. Međutim, kada smo ih podsetili na štetne emisije iz domaćinstava, saobraćaja i industrije, revidirali su mišljenje ka ipak mogućem ljudskom nemaru prema planeti. A čim neko šteti, može, jel’te, i da to ne radi ili da ispravlja štetu! “, navodi se na portalu Ekovrbas.net.

Većina građana 70% je izjavila da im je razdvajanje iskoristljivog otpada u domaćinstvu i sadnja drveća gde je god to moguće, najkomotnije, dok 40% njih se opredelilo za uzimanje hrane od poznatog i pouzdanog proizvođača i to na pijacama, zatim u marketima a ređe u bio-prodavnicama. U istom procentu su spremni da koriste energent koji manje ili uopšte ne zagađuje vazduh, a 20% anketiranih bi uzgajalo hranu na tradicionalan način i našto manje organsku hranu, ali tu je ipak kod većine građana bio razlog prebivalište u stanovima, bez bašte i okućnice. 20% anketiranih prijavilo bi uočeno zagađenje inspekciji ili eko pokretu, dok bi se samo 5% lično angažovalo u nekom udruženju građana ili bi posetilo neki javni događaj na ovu temu.

Naša anketa je osmišljena da bude i mala edukacija građana, te osećamo da smo samo lagano zatalasali okean javnog nerazumevanja. Zato ćemo u narednom periodu ovakva istraživanja postaviti u prioritet, posebno sa našim mladim saradnicima iz srednjih škola, koji su izvanredno uradili posao i došli do vrednih saznanja, za njih same ali i za lokalnu samoupravu. Shvatili smo da sa građanima treba da se mnogo više direktno razgovarati. Stoga, lokalna samouprava i javno komunalno preduzeće što hitnije treba da obezbedi uslove za dalje razvijanje sistema razvrstavanja i prikupljanja sekundarne sirovine po domaćinstvima, imajući pri tome u vidu krajnje kritično stanje lokalnog smetlišta”, navodi se na portalu www.ekovrbas.net.

U ekološkom pokretu Vrbas smatraju da iz lokalnog “zelenog dinara” treba da se obezbede  besplatne sadnice za građane, osmisle kvalitetni programi za ozelenjavanja, sa uputstvima i preporukama građanima o pogodnim sadnicama, načinu sadnje i održavanja.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %