Prema podacima Svetske meterološke organizacije (WMO) od početka godine do septembra porasla je temperatura za oko 1,1 stepen Celzijusa u odnosu sredinu 19. veka. Na samom početku konferencije Ujedinjenih nacija o klimi (COP23) koja se održava u Bonu, Svetska meteorološka organizacija (WMO) predstavila je najnoviji izveštaj o zagrevanju atmosfere: 2017. će po svemu sudeći biti najtoplija godina od kada se vrše merenja.

Poslednje tri godine imali smo rekordne temperature i sve je to deo dugoročnog zagrevanja.Suočili smo se s nesvakidašnjim vremenskim prilikama: temperature od 50 stepeni u Aziji, nemilosrdni uragani na Karibima i Atlantiku, pa sve do Irske, zatim nemilosrdni monsuni i poplave koji su pogodili milione ljudi, a na istoku Afrike vladaju katastrofalne suše”, kaže generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peteri Talas.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je u svom obraćanju na zajedničkom plenarnom zasedanju Konferencije o promeni klime u Bonu izrazio spremnost i posvećenost Srbije međunarodnim i nacionalnim ciljevima u borbi protiv klimatskih promena, i merama i principima Sporazuma u Parizu kojem je Srbija pristupila u avgustu ove godine, navodi se u saopštenju Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Srbija je bila prva zemlja u regionu i među prvih deset zemalja sveta koje su dostavile svoj Nameravani nacionalni klimatski doprinos, i započela sa uspostavljanjem sistema za procenu sadašnjih i pripremu narednih nacionalnih ciljeva smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, utvrđivanjem dugoročnih ciljeva, i praćenjem i izveštavanjem o njihovom sprovođenju.

Planirana strategija borbe protiv klimatskih promena Republike Srbije koja će biti usvojena 2019. godine omogućiće sprovođenje Nacionalnog plana ublažavanja posledica klimatskih promena, i definisati mere i sredstva za njegovu realizaciju, rekao je ministar u svom obraćanju. Zakon o klimatskim promenama omogućiće praćenje i izveštavanje o sprovođenju strategije koje je u skladu sa ciljevima Pariskog sporazuma, naglasio je on.

Srbija je država koja je već osetljiva na klimatske promene, i neophodan je rad na smanjenju rizika od prirodnih katastrofa uzrokovanih izmenjenim klimatskim uslovima. Ukupna šteta uzrokovana ekstremnim klimatskim i vremenskim uslovima u periodu od 2000. do 2015. godine prelazi pet milijardi evra, a više od 70 odsto gubitaka uzrokovano je sušom i visokim temperaturama. Poplave u Srbiji su drugi po redu uzrok velikih šteta.

Prioritet Srbije jeste izrada analize štete, kao i analiza dugoročnih investicija u oblasti prilagođavanja klimatskim promenama, i u tom smislu ministar Trivan je izrazio da očekuje podršku međunarodne zajednice, a posebno Zelenog klimatskog fonda.

Verujem da će rezultati Konferencije o klimi COP 23 biti od suštinskog značaja ne samo za Srbiju, već i za druge zemlje, i svojim prisustvom izražavamo spremnost da pružimo doprinos uspehu u radu ove Konferencije“ zaključio je ministar.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.