Ekologija

Skupljaža, kalkulaža, ambalaža i reciklaža

0 0
Read Time:1 Minute, 58 Second

Hemijsko-tehnološka škola iz Subotice, je sedma škola u Srbiji gde su đaci imali priliku da se upoznaju sa značajem reciklaže. Reč je o projektu SKAR – ,,Skupljaža, kalkulaža, ambalaža i reciklaža“ u okviru koja su održane radionice na temu reciklaže ambalažnog otpada, a projekat realizuju članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,  uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a.

U našoj školi godinama postoji smer za tehničara životne sredine i pored podizanja svesti kod dece, cilj nam je i da ih obrazujemo o značaju zaštite životne sredine.Naši učenici nakon ove obuke trebalo bi da pripreme kratku prezentaciju ili kratak film tako da imamo ideje šta ćemo pripremiti za februar, gde će biti predstavnici deset škola koje su učestvovale u projektu”, kaže Marija Pejić Tukuljac, profesorka stručnih predmeta u Hemijsko-tehnološkoj školi.

Šta možemo sa otpadom?.
Fotografija preuzeta sa sajta : http://naviku-usvojimo.hr/sto-mozemo-s-otpadom/cirkularna-ekonomija/

Cilj SKAR projekta je da se stimuliše timski rad učenika u konkretnim aktivnostima i promociji zaštite životne sredine. Učenicima su predstavljena osnovna problematika upravljanja otpada, ekološki i zdravstveni problemi koji nastaju usled neadekvatnog upravljanja otpadom, zatim će se pojasniti pojam reciklaže, te upoznati sa osnovnim vrstama otpada.

Učenici su kroz radionice i naučili kako da izračunaju količine produkovanog ambalažnog otpada u svojoj školi i opštini ili gradu, da obave finansijsku i ekološku valorizaciju ambalažnog otpada i da se informišu o mogućim načinima sprovođenja promotivnih aktivnosti koje imaju za cilj popularizaciju reciklaže ambalažnog otpada.

Učenici su potom podeljeni u grupe, i na radionici su obavljali konkretne proračune o tome, koliko se generiše ambalažnog otpada po stanovniku u gradu Subotica– kako na godišnjem, tako i na dnevnom nivou. Cilj je bio da se učenicima pruži jasna slika o ekonomskoj vrednosti reciklabilnog otpada, što predstavlja uglavnom neiskorišćen potencijal u većini gradova u Srbiji.

Izabrali smo Hemijsko-tehnološku školu jer ima smer za zaštitu životne sredine. Ovo je sedma škola u kojoj smo držali predavanja i radionice i sami učenici su već nešto znali o upravljanju otpadom, a sada su imalipriliku i da prošire svoje znanje“, kaže saradnica Fakulteta tehničkih nauka Tijana Marinković.

Realizacija projekta započeta je u maju, a trajaće do februara 2018.godine kada će u Novom Sadu biti organizovana završna konferencija, na kojoj će biti predstavljeni multimedijalni radovi svih učesnika projekta.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %