Feminizam

Međunarodni dan devojčica

0 0
Read Time:4 Minute, 20 Second

Međunarodni dan devojčica, 11. oktobar obeležava se u četiri grada u Srbiji aktivnostima kojima je cilj promovisanje prava devojčica i povećanje svesti o neravnopravnosti sa kojom se suočavaju samo zato što su devojčice.

Kako je saopštio beogradski Centar za edukaciju i istraživanje „Katalista“, Međunarodni dan devojčica istovremeno će obeležiti organizacije koje se bave pravima devojaka – Alternativni centar za devojke iz Kruševca, Centar za devojke iz Niša, Žene za mir iz Leskovca i „Katalista“ iz Beograda.

Dan devojčica će biti obeležen različitim akcijama I aktinostima sa ciljem da se devojčice osnaže I budu vidljvije u društvu, ali I da se edukuju o svojim pravima.

Aktivistkinje Alternativnog centra za devojke iz Kruševca, zajedno sa učenicama i učenicima, izvešće „Ples protiv nasilja“, u saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade, navedeno je u saopštenju.

Day-Of-The-Girl-International-Day-Of-The-Girl-Child

Žene za mir u Leskovcu organizovaće radionicu za učenice o uticaju modernih medija na devojčice i devojke, a Centar za edukaciju i savetovanje Katalista, u saradnji sa Kancelarijom za ravnopravnost polova opštine Vračar, organizovaće interaktivni prostor u kome će učenice 7. razreda moći da se informišu o pravima devojčica i osnaže za izgradnju pozitivnog odnosa prema svom telu i izgledu.

Ujedinjene nacije su 2011. godine donele odluku da 11. oktobar postane Međunarodni dan devojčica, dan koji je namenjen promovisanju prava devojčica i povećanju svesti o neravnopravnosti sa kojom se suočavaju samo zato što su devojčice.

Celebrating-The-Power-Of-Girls-International-Day-Of-The-Girl-Child

Dan se obeležava širom sveta s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zakonska prava i zaštita od diskriminacije, nasilja i ugovorenih brakova, piše u saopštenju.

Da podetimo u izveštaju UNICEF-a iz se navodi da :

  • 44% dečaka i 42% devojčica do 14 godina starosti doživelo je telesno kažnjavanje kod kuće.

  • U skoro polovini svih slučajeva nasilja u porodici žrtve su deca.

  • 84% srednjoškolaca je bar jednom u toku prethodne godine izložilo sebe nekom od rizika na internetu.

  • Oko 65% učenika i učenica je bar jednom doživelo nasilje, a 22% prijavljuje učestalo vršnjačko nasilje.

  • 70% dečaka i 68% devojčica (od 6. do 8. razreda) doživelo je rodno zasnovano nasilje u školi.

Sa druge strane, isto tako u izveštaju UNICEF- a se navodi da skoro jedna četvrtina devojčica uzrasta od 15 do 19 godina širom sveta (skoro 70 miliona) prijavila je da su bile žrtve nekog vida fizičkog nasilja.

Gotovo dve od tri mlađe adolescentkinje uzrasta od 10 do 14 godina izložene su redovnom telesnom kažnjavanju.

Adolescentkinje i dalje bivaju telesno kažnjavane od strane roditelja u periodu kasne adolescencije, a u isto vreme postaju sklone fizičkoj agresiji od strane intimnog partnera.

Jedna trećina devojčica uzrasta od 13 do 15 godina širom sveta iskusila je vršnjačko nasilje.

Oko 120 miliona devojčica do 20 godina širom sveta (približno 1 od 10) je doživela prinudni seksualni odnos ili prinudne seksualne radnje.

Jedna trećina udatih adolescentkinja uzrasta od 15 do 19 godina (84 miliona) su bile žrtve emocionalnog, fizičkog ili seksualnog nasilja od strane muževa ili partnera. Percepcija nasilja

Na globalnom nivou, skoro polovina svih adolescentkinja između 15 i 19 godina (44 odsto) veruje da je opravdano da suprug ili partner udari ili tuče svoju suprugu ili partnerku u određenim okolnostima – ukoliko se supruga raspravlja sa suprugom, izađe ne obavestivši ga, zanemari decu, odbija seksualni odnos ili ukoliko joj zagori hrana.

U 28 od 60 zemalja u kojima postoje podaci za oba pola, veći broj devojčica od dečaka veruje da je nasilje nad ženama opravdano; u 14 od ovih zemalja, jaz između dva pola premašuje 10 odsto.

Podaci sugerišu da u nekim zemljama, oko 7 od 10 devojčica uzrasta od 15 do 19 godina, koje su bile žrtve fizičkog i/ili seksualnog zlostavljanja, nikada nisu zatražile pomoć: mnoge su rekle da nisu mislile da je to zlostavljanje ili da to nisu videle kao problem.

Danas širom sveta, više od 700 miliona žena stupilo je u brak pre svoje 18. godine. Više od jedne trećine (oko 250 miliona) stupilo je u zajednicu pre svoje 15. godine.

Najviša stopa dečijih brakova zabeležena je u Južnoj Aziji i subsaharskoj Africi. Gotovo polovina svih mladih nevesti u svetu živi u Južnoj Aziji; jedna trećina u Indiji.

Postoji značajan jaz u pogledu dominantnosti dečijih brakova između najsiromašnijih i najbogatijih slojeva. Žene iz najsiromašnijih slojeva imaju 2,5 puta veće šanse da se udaju u detinjstvu od onih iz najbogatijih slojeva. Sakaćenje/obrezivanje ženskih genitalija.

Oko 28 miliona adolescentkinja doživelo je sakaćenje ili obrezivanje genitalija u 29 zemalja u Africi i na Bliskom istoku gde je ta pojava najčešća.

Raspoloživi podaci otkrivaju da sakaćenje/obrezivanje ženskih genitalija često opstaje uprkos pojedinačnim mišljenjima da je potrebno zaustaviti ovu pojavu. U većini zemalja u kojima je sakaćenje ili obrezivanje genitalija vrlo prisutno (21 od 29) većina devojčica smatra da treba zaustaviti ovaj običaj.

Ukoliko se sakaćenje/obrezivanje ženskih genitalija ne smanji od sada do 2050. godine, broj obrezanih devojčica će svake godine rasti, i to sa 3,6 miliona koliko je zabeleženo 2013. godine na 6,6 miliona 2050. godine.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %