Sre. sep 28th, 2022

Najveća kolekcija semena na svetu čuva se na  norveškom ostrvu Spitsbergen u arhipelagu Svalbard. Ovaj trezor čuva neprocenjivo blago i niko do njega ne može da dobije pristup, jer je izgrađen kako bi u slučaju prirodne katastrofe, semena koja se čuvaju mogla iskoristiti za nastajanje novog sveta. Samo nekoliko ljudi na planeti ima pristup trezoru semena, a pojedinim državama koje su  tu smestile semena nije dozvoljen pristup.

Trezor se nalazi na norveškom ostrvu Spitsbergen na udaljenom arktičkom Svalbard arhipelagu.

Oko 50.000 novih uzoraka biljnog semena iz celog sveta sačuvano u najveću banku semena na svetu, koja je otvorena u slučaju ratova ili velikih prirodnih katastrofa, da spasi biljni svet od uništenja čuvajući uzorke semena iz svetske zbirke useva.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.