Uto. avg 9th, 2022

Prvi put u Srbiji, 2011.godine obavljeno je prstenovanje barskih kornjača. Udruženje „Riparia“ iz Subotice je realizovao projekat za zaštitu barskih kornjača i edukaciju naših najmlađih sugrađana u okolini Ludaškog jezera, kako da zaštite ove životinje i njihova gnezda. Tada. Pre šest godina prstenovano je 70 barskih kornjača.

Barske kornjače žive na potezu Palićkog i Ludaškog jezera i u poslednje vreme ugrožene su zbog nestanka staništa, uticaja saobraćaja, kao i uticaja poljoprivrede.

Ludoš je najnaseljenije stanište ove vrste vodozemaca u Srbiji, a oni vole močvarna staništa sa puno biljaka, sunčana šumska jezera i rečne grane. Zbog brzog smanjivanja brojnosti populacija, barske kornjače uživaju zaštitu na međunarodnom i nacionalnom nivou. U Srbiji su strogo zaštićene. To znači da je zabranjeno.

U sredu, 9.avgusta 2017.godine markirana 150 barska kornjača na Ludašu.

U sredu, 9.avgusta 2017.godine markirana 150 barska kornjača na Ludašu, rekla je Ana Golubović, docentkinja sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona dalje objašnjava da se svake godine rade na obeležavaju jedinke, koje se ponovo hvataju kako bi se videlo koliko ima onih koje su već markirane, kao i koliko je novih jedinki u populaciji, kako bi odredili brojnost populacije.

Na jednoj jedinki gledamo sve povrede i beležimo koje je njeno generalno stanje, na taj način što poredimo njenu veličinu sa njenom masom. Ukoliko je masa mala za njenu veličinu shvatamo da nešto nije u redu sa jedinkom.Posmatramo da li ima nekih abnormalnosti na oklopu, a markiramo ih na taj način što gledamo da li ima zareza na oklopu, na marginalnim pločama I onda na osnovu tih brojeva koje smo zarezali možemo da znamo koje jedinka u pitanju svaki put kada ih nađemo”, objašnjava Ana Golubović.

U JP „Palić – Ludaš“ ističu da su ekološki kampovi prilika da ljubitelji prirode i stručnjaci učestvuju na brojanju barskih kornjača i prstenovanju ptica.

Mi kao upravljači smo u obavezi da radimo monitoring različitih zaštićenih vrsta, ali pošto nas nema dovoljno uvek pružamo priliku različitim istraživačima I ljubiteljima prirode da nam se pridruže”, kaže Tamaš Vinko iz JP “Palić Ludoš”.

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=3285&slider=off&lg=sr

Pored brojanja I praćenja stanja, navedeno preduzeće je I zaduženo za relizaciju aktivnih mera zaštite barske kornjače – od edukacije lokalnog stanovništva, pa do čišćenja obale jezera.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.