Pet. okt 7th, 2022

Prema planu Ministarstva odbrane, koji treba da bude usvojen sve žene mlađe od 50 godina moraće da prođu obaveznu žene za davanje prve pomoći i postupanje u vanrednim situacijama, najavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Ministar Aleksandar Vulin je istakao da muškarci i žene u Srbiji ravnopravni u svemu i da sve radno sposobne žene u Srbiji biće pozivane na vežbe iz prve pomoći, civilne zaštite i postupanja u slučaju požara, poplava i zemljotresa.

Sa druge strane, žene koje su već služile vojsku, ići na obuku pod oružjem.Uloga žene u civilnoj zaštiti i odbrani od velikog značaja za našu državu”, dodao je Vulin.

Prema Nacrtu o rodnoj ravnopravnosti, žene treba da budu aktivne u sistemu odbrane zemlje i imaće jednaku ulogu u njemu kao i muškarci.

Obuka za civilnu zaštitu i odbranu traje nekoliko dana, ali od psihofizičkih sposobnosti svake žene pojedinačno zavisi gde će biti raspoređene”, kaže pukovnik Miodrag Savić, bivši šef civilne zaštite Srbije.

Na primer, Rusiju u sistemu civilne zaštite ima isti broj ljudi koliko je i u oružanim snagama.

nekoliko izvora: Tanjug, Vestionline

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.