Udruženje gradjana “Izbor postoji” iz Bora pokrenulo je kampanju “I mi postojimo“, u okviru koje su lepljene plakate po gradu, deljeni flajere kako bi se građani informisali o problemima sa kojima se susreću deca ometena u razvoju I potpisali peticiju za dodelu ličnih pratilaca. Irena Živković, koja je predsednica Udruženje gradjana “Izbor postoji” iz Bora za naš portal kaže da peticijom traže lične pratioce, produženi boravak u OŠ “Vidovdan” i da se zaposli defektolog u vrtićima da bi se problemi u razvoju što pe otkrili i da bi se reagovalo na vreme.

Želimo da pomognemo deci u našem gradu, ali takođe želimo da ukažemo da gradjanska inicijativa i gradjanska aktivnost mogu dati velike rezultate. Borska deca pri vrtićima imaju samo jednog logopeda, koji fizički ne može da im se posveti u meri u kojoj je potrebno. Deca sa većim smetnjama u razvoju do sedme godine nemaju apsolutno nikakvu stručnu podršku, ako izuzmemo privatnu praksu za koju je potrebno izdvojiti velike sume novca, sve dok ne napune sedam godina I budu raspoređeni u školu specijalizovanu za rad sa decom sa teškoćama u razvoju “Vidovdan”. U pomenutoj školi je ukinut produženi boravak, a Opština Bor nema novca za angažovanje ličnih pratilaca”, objašnjava Irena Živković.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.