Aktuelno

Tema: Prvo slušaj

0 0
Read Time:3 Minute, 42 Second

U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Nakon prošlogodišnje uspešne kampanje “Prvo slušaj”, a ove godine tema je “Prvo slušaj- Slušanje dece i omladine je prvi korak koji će im pomoći u zdravom I sigurnom razvoju “.

Ciljna grupa Kampanje su tinejdžeri i omladina kao rizična kategorija stanovništva koja je naročito osetljiva i prijemčiva za upotrebu/zloupotrebu droge. Povodom Ovoga dana,  Generalni sekretar UN  ANTÓNIO GUTERRES, poručio je da Portugalija sada ima jednu od najnižih stopa smrtnosti za upotrebu droge u Evropi. U 2001. godini, Portugalija je imala najveću stopu HIV-a među korisnicima droga, a od uvođenja nove politike  ova stopa i stope svih seksualno prenosivih bolesti su dramatično smanjene i sveukupna  stopa upotrebe droga  je opala, kaže u svojoj izjavi, Generalni sekretar UN  ANTÓNIO GUTERRES. Kompletnu izjavu možete da pročitate ovde.

Postavlja se pitanje šta su psihoaktivne supstance (PAS) ili droge?

“Droga je hemijska supstanca koja dovodi do promena mentalnih funkcija osobe koja je izložena njenom delovanju. Menja se stanje svesti, mišljenje, opažanje, način procenjivanja, odnos prema sebi i drugima, raspoloženje, emocije i ponašanje. Kada se kaže droga misli se na supstance koje su ilegalno dostupne i koje se koriste – a da za to ne postoji medicinska indikacija i korišćenje nije odredio lekar. Zloupotreba ovih supstanci dovodi najpre do stvaranja navike (adikcija), a zatim do bolesti zavisnosti koje su uvedene u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (MKV). Posledice zloupotrebe su medicinske → u smislu razornog delovanja supstance na fizičko i mentalno zdravlje, odnosno na duševno zdravlje i intelektualno funkcionisanje osobe – zavisnika. Međutim zdravstveni rizici i posledice ne dolaze samo od razarajućeg delovanja određene hemijske supstance, već je tu povećan rizik širenja zaraznih, krvno prenosivih bolesti (HIV – infekcija / SIDA, hepatitis B, C), i povećan je rizik širenja polno prenosivih bolesti. Tu su i razlozi zbog kojih su pojedine zemlje legalizovale upotrebu određenih droga. Međutim, takva odluka se ponovo preispituje, pošto nije donela očekivane rezultate! “, kaže dr Zorica V. Dragaš, Specijalista socijalne medicine ZZJZ Subotica.

Posledice razvijene bolesti zavisnosti su brojne i utiču na socijalni položaj same osobe, porodice, delujući time na užu i širu zajednicu. Kriminal i maloletnička delikvencija su česte pojave i povezane su sa načinom pribavljanja droge. Saobraćajne nesreće su veoma učestale, a visok procenat smrtnih ishoda je direktno povezan sa zloupotrebom PAS. Posle nesreća beležimo: materijalnu štetu, stres, privremenu ili trajnu onesposobljenost i prevremeni gubitak života! Zbog svega navedenog i zbog masovnosti pojave u stanovništvu svih slojeva – zloupotreba droga i drugih PAS (kofein, alkohol, duvan) ima sve veći socijalno – medicinski značaj u celom svetu, ne samo u našoj sredini. Imperativ je vremena – danas treba da razgovaramo pre svega o primarnoj prevenciji upotrebe/zloupotrebe svih ovih supstanci – odnosno o tome kako sačuvati decu i omladinu da nikada ne krenu putem koji vodi u bolest zavisnosti i u kompletno mentalno, telesno i socijalno samouništenje (pre ili kasnije).

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je 1987. godine ustanovila Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, koji se od tada obeležava svake godine, 26. juna. Ovaj dan se obeležava da bismo se svi zajedno podsetili na dogovor članica Ujedinjenih Nacija koji ima cilj da se svuda u svetu smanji zloupotreba droge i suzbije krijumčarenje.

~ Bolesti zavisnosti su jedine bolesti od kojih ljudi boluju, a koje se mogu sprečiti i za to je dovoljna snaga sopstvene volje…

~ Sa druge strane to su bolesti čije je lečenje krajnje mukotrpno, dugotrajno i skupo, a ishod lečenja je uvek neizvestan…

~ Droga je hemijska i psihoaktivna supstanca, sa toksičnim delovanjem u organizmu, koja menja mentalne funkcije. Razara mentalno i organsko odnosno telesno zdravlje korisnika…

~ Sa upotrebom droga povezano je nasilje, maloletnička delikvencija, kriminal, prostitucija, trgovina ljudima, saobraćajne nesreće…

~ Narkomanija ima značajan komorbiditet, odnosno povezana je sa mnogim drugim bolestima. Značajna je povezanost i sa zaraznim krvno i polno prenosivim bolestima…

~ Razmere bolesti zavisnosti imaju socijalno-medicinski značaj, pogađaju obolelog, porodicu i celu zajednicu…

~ U Srbiji se na Nacionalnom nivou sprovodi Program prevencije upotrebe droga, a okružni Zavodi za javno zdravlje imaju ciljne grupe: u osnovnim školama to su učenici sedmih, a u srednjim školama učenici trećih razreda. Program se sprovodi uz saradnju dva Ministarstva – zdravstva i prosvete, a sprovođenje ima podršku Vlade Srbije. U našoj sredini se takođe radi prema nacionalnom programu i to najčešće na času razrednog starešine, tako da ne dolazi do ometanja školskog programa, a pri tome saradnja je izvanredno dobra. Primarna prevencija ima nemerljiv značaj i kod nas se u tom smislu sprovode različite aktivnosti!

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %