Prva generacija srednjoškolaca u Subotici koja se opredelila za obrazovni profil bravar-zavarivač, pokrenut u okviru projekta dualnog obrazovanja, završila je svoje trogodišnje školovanje i počinje sa radom u fabrici kompanije Siemens za vetrogeneratore u Subotici.

Na inicijativu kompanije Siemens i zbog povećanog obima proizvodnje u fabrici vetrogeneratora, u Tehničkoj školi “Ivan Sarić” u Subotici 2014. godine uveden je novi obrazovni profil bravar-zavarivač u sklopu projekta uvođenja novih obrazovnih profila u školskom sistemu koji je pokrenula Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ), uz podršku Vlade Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kompanija Siemens ulaže u mlade ljude, đake i studente da se usavršavaju u oblastima koje ih interesuju i za koje se školuju, i izuzetno smo ponosni da će u naš tim doći mladi kvalifikovani ljudi. Njih pet ovog meseca kreće na neophodne obuke u fabrici, i uskoro počinju sa radom kod nas. Dugoročni cilj ove saradnje bio je da učenici koji pohađaju obrazovni smer bravar-zavarivač prođu praktičnu obuku, a da kasnije imaju veću mogućnost zaposlenja u Siemens-u, što se sada i desilo”, istakao je Udo Ajhlinger, generalni direktor kompanije Siemens.

Kompanija Siemens odmah je podržala realizaciju projekta uvođenja dualnog obrazovanja u srednje škole, pa su tadašnji srednjoškolci sa praktičnim delom školovanja otpočeli u Siemens fabrici, i drugim fabrikama koje su podržale ovaj program. Srednjoškolci su dva puta nedeljno imali praktičnu nastavu u Siemens fabrici, gde su se upoznali sa konkretnim načinom proizvodnje i proizvodnim procesom fabrike.

Prva generacija-dualno obrazovanje

Prethodne godine u Siemensovu fabriku za proizvodnju vetrogeneratora uvedeneo je 12 inovativnih modela generatora, dok je iz proizvodnje izašao 20.000-i GD vetrogenerator. U prilog uspešnosti fabrike, govori i podatak da svaku treću vetrenjaču u Evropi pokreće vetrogenerator proizveden upravo u Siemensovoj fabrici u Subotici. Siemens fabrika jedna je od najvećih izvoznika iz Srbije, a u fabrici trenutno radi više od 1800 zaposlenih.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.