Pet. okt 7th, 2022

Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan izbeglica. Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije Nenad Ivanišević izjavio je da je naša država najodgovornija zemlja na migrantskoj ruti, kojom je prošlo više od milion ljudi. U svom obraćanju na skupu „Globalni dogovor o migracijama“, koji je organizovala Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Predstavništvom Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) istakao je da kao humani ljudi brinemo o svakome ko se nađe na našoj teritoriji, iako nije karakteristika ovih migracija da se migranti naseljavaju i integrišu u srpsko društvo, već nastavljaju put u zemlje zapadne Evrope.

Od maja 2015. godine do sada kroz Srbiju prošlo više od milion ljudi, a da je istovremeno samo njih 1.700 podnelo zahtev za azil, što govori o tome da verovatno ne žele da ostanu i integrišu se u Srbiji.
U trećem istraživanju javnog mnjenja koje je sprovedeno u saradnji sa američkom agencijom za međunarodnu saradnju – USAID, učestvovalo je 2700 ispitanika, starih 15 i više godina, iz Beograda, Dimitrovgrada, Lajkovca, Preševa, Sjenice, Tutina, Subotice i Šida. Kako pokazuju rezultati istraživanja, najveći broj građana i dalje ima pozitivan odnos prema migrantskoj populaciji i saosećaju sa migrantima.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.