Ljudska prava

218 miliona dece se bavi dečjim radom u svetu

0 0
Read Time:2 Minute, 32 Second

U svetu se danas obeleževa Svetski dan borbe protiv dečjeg rada. Procenjuje se da u uzrastu od 5 do 14 godina, 218 miliona dece bavi se dečjim radom širom sveta, od čega 122 miliona na području Azije. Dalje,  procenjuje se da 132 miliona dece radi na opasnim poslovima u uslovima koji su izrazito štetni ili opasni za njih, od kojih 1.2 miliona dece žrtve su prodaje u dečje roblje, uključujući i tek rođene bebe.

U saopštenju koje je uputila zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada navodi se da život u siromaštvu i socijalnoj isključenosti dece koja žive i rade na ulici su pokazatelji da država nije svoj deci, bez razlike, obezbedila jednake egzistencijalne uslove.

Procenjuje se da u uzrastu od 5 do 14 godina, 218 miliona dece bavi se dečjim radom širom sveta.
Foto: http://wfto.com/events/world-day-against-child-labour-2015

Ova deca su najčešće izolovana, diskriminisana, vidljiva na ulici, ali ne i za državu i državne organe, samim tim i pod većim rizikom da budu izložena višestrukom nasilju i zloupotrebama.Deca-radnici, gurnuta protiv svoje volje u okrutni svet borbe za opstanak, isključena su iz sistema obrazovanja ili im je otežan pristup školovanju. Takođe, nemaju ni pristup uslugama i merama zdravstvene i socijalne zaštite i zaštite od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije, ocena je koju je Zaštitnik građana ponovio u više svojih izveštaja. Zakon o javnom redu i miru ne prepoznaje decu koja su gurnuta u dečje prosjačenje, dečju prostituciju i najgore oblike dečjeg rada kao žrtve zlostavljanja i iskorišćavanja, već ih tretira kao počinioce prekršaja i propisuje njihovu odgovornost ukoliko su dostigli uzrast prekršajne odgovornosti“, navodi se u saopštenju zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović, koja je ujedno i uputila apel da se posebno zaštite dece migranata koja bez pratnje prelaze granice, čineći posebno ranjivu kategoriju izloženu svakoj vrsti eksploatacije i zloupotrebe.

Prema poslednjim podacima UNICEF-a iz 2014. godine u Srbiji je 10 odsto dece starosti od pet do sedamnaest godina bilo uključeno u aktivnosti koje se klasifikuju kao dečji rad i koje po svojoj prirodi štete dobrobiti deteta, eksploatišu ga i onemogućavaju u obrazovanju i celokupnom razvoju. Deca su najčešće izolovana, diskriminisana, vidljiva na ulici, ali ne i za državu i državne organe, samim tim i pod većim rizikom da budu izložena višestrukom nasilju i zloupotrebama.

Quote On Child Labour 1000 Images About World Day Against Child Labour June 12 On – Daily Quotes Of the Life

Svetski dan protiv dečjeg rada obeležen je prvi put 2002. godine, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, s ciljem podizanja svesti i pokretanja akcija u svetu protiv dečjeg rada i zapošljavanja dece, tražeći podršku pojedinih vlada, socijalnih partnera, civilnog društva, kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja dece. Devojčice i dečaci širom sveta su izloženi teškim oblicima rada, a neretko se nalaze u kandžama krijumčara i izloženi su svim vrstama ropstva. Reč je o trgovini decom, dužničko ropstvo, prostitucija, pornografija….

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %