EU Uredba o biocidnim proizvodima

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenje za hemikalije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje seminar: „Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima“ koji je namenjen privrednim subjektima koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode, piše na sajtu resornog ministrarstva.

Seminar će se održati 15. juna 2017. godine sa početkom u 9.30 časova, u Privrednoj  komori Srbije, Resavska 13-15, Beograd (Velika sala u prizemlju).

Cilj seminara je da se privredni subjekti upoznaju sa planovima ministarstva u pogledu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima, kao i sa procedurama koje će biti predmet novog Zakona o biocidnim proizvodima i koje će omogućiti da industrija započne pripreme za primenu Uredbe, odnosno integraciju u jedinstveno tržište EU.

Takođe, biće to prilika da se privredni subjekti koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode podsete koje su njihove obaveze koje proizilaze iz procesa pridruživanja EU, kao i da se informišu o mehanizmima koji mogu da olakšaju taj proces, kako bi predpristupni period što bolje iskoristili za pripremu za implementaciju Uredbe o biocidnim proizvodima.

Seminar se organizuje u okviru bilateralnog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“ koji ministarstvo sprovodi u saradnji sa Švedskom agencijom za hemikalije (KemI). Pored KemI eksperata, sastanku će prisustvovati i predstavnik nadležnog organa za upravljanje biocidnim proizvodima iz Slovenije i stalni tvining savetnik na Tvining projektu koji ministartsvo realizuje u saradnji sa Slovenačkim Biroom za hemikalije i Austrijskom agencijom za zaštitu životne sredine.

 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine