Siromaštvo, glad, nasilje među decom, smanjenje dečje smrtnosti, dostupnost zdravstvene zaštite svoj deci, pomoć materinstvu i podrška porodici samo su neka od gorućih pitanja društva, koje bi državni organi Srbije, potpisnice Konvencije UN o pravima deteta, morali da reše.Međunarodni dan deteta se u mnogim zemljama obeležava 1. juna svake godine. Na prvoj Svetskoj konferenciji o dobrobiti dece, koja je bila održana 1925 godine, u Ženevi,  proglašen je 1. jun Međunarodni dan dece, a usvojen je 1950 godine. Uobičajeno je da se na ovaj dan govori o pravima dece i njihovoj dobrobiti, kao i da se organizuju dešavanja namenjena deci.

 

Bukvar dečjih prava. Foto: https://miljakg.wordpress.com/category/%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.