U Plavoj Sali Gradske kuće Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) je organizovao prezentaciju i diskusiju na temu : „ Predlog CEKOR-a za koncept održive energetike u Subotici“ tokom koje je dr Ilija Batas Bjelić naučni saradnik sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezentovao nekoliko scenarija razvoja energetike u Subotici, koje je CEKOR uradio u okviru međunarodnog projekta „Jačanje civilnog društva za zagovaranje održive energetske tranzicije“, koji se pod vođstvom danske organizacije „Vedvarende Energi“ sprovodi u Jermeniji, Belarusiji, Makedoniji, Srbiji, Ukrajini i Danskoj.

Scenariji razvoja su rađeni da daju odgovor na nekoliko pretpostavljenih strateških ciljeva: smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, smanjenje cene energije, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije, te uštede u domaćinstvima.

Sastanak u Plavoj sali na temu: Predloga koncepta održive energetike u Subotici.

Projekcije koje su rađene na taj način da se sa svakom od projekcija dostiže neki ili više ciljeva pokazuju da se uz razuman napor mogu dostići izuzetno povoljni rezultati, odnosno rezultati koji bi doveli do značajnih poboljšanja stanja životne sredine u gradu Subotici, otvaranja novih radnih mesta a najvažnije značajnog povećanja energetske sigurnosti u gradu.

„Smatramo da je uz odlučan i racionalan pristup problemu smanjenja zagađenja od ložišta u Subotici, smanjenja upotrebe fosilnih goriva te oslanjanja na lokalno dostupne izvore obnovljivih izvora energije moguće dostići ne samo čistiju životnu sredinu, nego i otvaranje značajnog broja novih radnih mesta te značajno pospešivanje lokalne ekonomije. CEKOR je spreman da uz nastavak rada na ovoj temi doprinese da Subotica uradi što više projekata iz ove oblasti a ideja nam je i da se priključi Evropskoj mreži gradova u okviru Povelje gradonačelnika za klimu i energiju “, rekao je Zvezdan Kalmar kordinator za energetiku u CEKOR-u.

„Veliki broj opština u Srbiji sa kojima sarađujem se opredeljuje za povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije sa ciljem smanjenja zavisnosti od uvoznih goriva, smanjenja zagađenja, povećanja otpornosti na klimatske promene i pre svega radi otvaranja velikog broja lokalnih radnih mesta koja stvaraju mogućnost da se smanji iseljavanje iz delova Srbije koji su najviše pogođeni krizom. U tom smislu obnovljivi izvori su dobro rešenje za veći broj ekološlkih, ekonomskih i socijalnih problema i ja ih pre svega tako i promovišem kroz scenarije za grad Suboticu“ na kraju prezentacije je izjavio dr Ilija Batas Bjelić.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.