Sub. avg 13th, 2022

Danas se obeležava Evropski dan parkova, koji je proglasila Federacija nacionalnih parkova Evrope s ciljem da se skrene pažnja na značaj zelenih površina. 24.maj je odabran, kao dan sećanje na postanak prvih evropskih nacionalnih parkova – devet nacionalnih parkova u Švedskoj koji su progla[eni na taj dan 1909. godine. Evropski dan parkova prvi put je obeležen 1999.godine, a u Srbiji se obeležava od 2001. godine.

Među zaštićenim zonama, najvažniji po površini i vrednostima su nacionalni i prirodni parkovi.

Foto: Foto-ilustracija: Pixabay

 

Zakonom o zaštiti životne sredine na području Srbije utvrđene su sledeće kategorije zaštićenih prirodnih dobara:

nacionalni park

rezervat prirode

park prirode

predeo izuzetnih odlika

spomenik prirode

prirodne retkosti.

Na području Srbije pod zaštitu države stavljeno je oko 1300 prirodnih dobara, što iznosi 3,03% teritorije Srbije. Po stručnim procenama ukupnih prirodnih vrednosti područja pod zaštitu treba staviti još oko 7% teritorije Srbije.

NACIONALNI PARKOVI SRBIJE

Prvi nacionalni park proglašen je još 1872. godine u Americi. To je nacionalni park Jelouston. U Evropi je prvi nacionalni park proglašen 1909. godine u Švajcarskoj. Danas u svetu, u gotovo svakoj državi, postoje nacionalni parkovi ili druga zaštićena prirodna dobra.

Na području Srbije postoji pet nacionalnih parkova i to su: “Đerdap“, “Tara“, “Kopaonik“, “Fruška Gora“ i “Šar planina“. Obuhvataju površinu od oko 1,75% teritorije Srbije.

Najveći među njima je NP “Đerdap“, a najmanji NP “Kopaonik“. Najstariji nacionalni park u Srbiji je NP “Fruška Gora“, proglašen 1960. godine.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.