Ekologija

DEO MEĐUNARODNE EKOLOŠKE MREŽE

0 0
Read Time:2 Minute, 47 Second

Ukoliko ste ljubitelj kratkih, ali aktivnih odmora onda je prava adresa za Vas Bela Crkva i Predeo izuzetnih odlika “Karaš-Nera”. Nalazi se u jugoistočnom Banatu i naslanja na granicu sa Rumunijom. Prostire se na površini od 1.541 hektara i zaštićeni predeo obuhvata reke Neru i Karaš, kao i područje Malog peska, koje se nalazi između tih dveju reka.

Nera- Područje ima svetski značaj jer je vrednovano kroz Ramsarsku konvenciju, a deo je i međunarodne ekološke mreže.
Nera-Područje ima svetski značaj jer je vrednovano kroz Ramsarsku konvenciju, a deo je i međunarodne ekološke mreže.

Područje ima svetski značaj jer je vrednovano kroz Ramsarsku konvenciju, a deo je i međunarodne ekološke mreže.

POVEZ PANONSKE I KARPATSKE NIZIJE

Osnovne vrednosti PIO «Karaš – Nera» čine očuvani napušteni meandri Karaša i rečna staništa Nere, peščare i stepe, koja su prioritet za zaštitu u srednjoj Evropi, kao i najupadlјiviji predeo dinskog relјefa u Srbiji. Reka Nera predstavlјa ekološki koridor od međunarodnog značaja, koja teče duž granice Srbije i Rumunije, povezujući Karpate i Panonsku niziju.Najvažniji predstavnici flore su dvoštitasta šaš i močvarni maslačak, kojima je ovo jedino stanište u Srbiji. Značajne vrste bilјaka su i šilјata zuka, zmijski jezik, dimnjača, kalužđarka i gorocvet.

Najznačajniji predstavnici retke i ugrožene faune insekata su jednodnevke i kameni cvetovi u brzim vodama Nere, kao i panonski skakavac i mravlјi lav, retke vrste vitalnihpopulacijana peskovima i uz Karaš. Osobenost Nere čini i prisustvo riba karakterističnih za brdske reke, dvoprugaste uklijei potočne mrene,kao i manića, retke i ugrožene vrste. Herpetofaunu ovog područja karakterišu stepski smuk) i stepski gušter. Dolina Nere je jedino poznato stanište žabe travnjače i poskoka u Vojvodini. Kao najvažniji predstavnici bogate i raznovrsne faune ptica grablјivica ističu se patulјasti orao, kliktaš, krstaš, stepski soko, zmijar i riđi mišar. U mrtvajama Karaša gnezdi se patka njorka, vrsta sa svetske Crvene liste. Peščarska staništa nastanjuju retke i ugrožene vrste glodara, od izuzetnog nacionalnog i međunarodnog značaja za zaštitu, tekunica i slepo kuče). Najveća i najgušća populacija tekunice u Srbiji nalazi se u okviru ovog područja, na lokalitetu Mali pesak.

REKA NERA EKOLOŠKI KORIDOR

Osnovne vrednosti PIO «Karaš – Nera» čine očuvani napušteni meandri Karaša i rečna staništa Nere, peščare i stepe, koja su prioritet za zaštitu u srednjoj Evropi, kao i najupadlјiviji predeo dinskog relјefa u Srbiji  a  reka Nera predstavlјa ekološki koridor od međunarodnog značaja, koja teče duž granice Srbije i Rumunije, povezujući Karpate i Panonsku niziju.

Oko 76 odsto ovog područja čine peščarske i stepske livade i pašnjaci, na kojima je razvijeno ekstenzivno stočarstvo. Ta vrsta stočarstva u sadejstvu sa specifičnim položajem ovog dela PIO Karaš – Nera , na mestu susticaja Deliblatske peščare, Dunava i obronaka Karpata, omogućili su da se na novozaštićenom području razvije jedinstvena flora i fauna. Sama dolina Nere je jedino poznato stanište žabe travnjače i poskoka u Vojvodini.

U mrtvajama Karaša gnezdi se patka njorka, vrsta sa svetske Crvene liste.

Ovo zaštićeno dobro poseduje sve preduslove za razvijanje eko ili ruralnog turizma, koji poslednjih godina uzima sve više maha u Srbiji, a naročito Vojvodini.

Reka Nera predstavlјa ekološki koridor od međunarodnog značaja, koja teče duž granice Srbije i Rumunije, povezujući Karpate i Panonsku niziju.

Zbog toga, ukoliko slučajno prolazite kroz južni Banat izdvojte dan ili dva da obiđete ovo prirodno dobro, uživate u izletu u Rumuniji i sa te strane upoznate reke Neru i Karaš.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %