Ludaško jezero biser Panonske nizije.
Ekologija

Bogdan Laban: Vlada Srbije i Vlada Nemačke zajednički rade na zaštiti biodivirziteta jezera Palić i Ludaš

0 0
Read Time:4 Minute, 4 Second

Vlada Srbije i Vlada Nemačke zajednički rade na zaštiti biodiverziteta jezera Palić i Ludaš, čije se područje nalazi pod zaštitom Ramsarske konvencije, a koji Nemačka razvojna banka (KFW), finansijska institucija nemačke vlade, finansira sa bespovratnim sredstvima u iznosu od 6,5 miliona evra. Početak implementacije ovog projekta planiran je za jul ove godine. O značaju ovog projekta za Eko list govori gradonačelnik Subotice dr Bogdan Laban.

Opšti cilj projekta je da se postigne potencijalno prirodno stanje u sektorima 3 i 4 jezera Palić i u jezeru Ludaš, da se obnovi biodiverzitet i da se doprinese rastu lokalnih prihoda od turizma. Kada kažemo potencijalno prirodno stanje prvenstveno mislimo na sadržaj fosfora i prozirnost jezerske vode. Za „ozdravljenje“ jezera Palić i Ludaš neophodno je smanjiti sveukupno ispuštanje nutritijenata na isplativ i održiv način, a to je moguće proširenjem kanalizacione mreže koja će da omogući da se otpadne vode sa Palića preusmere na gradski prečistač kao i izgradnjom zaštitnih pojaseva oko jezera. Na taj način obezbeđuje se zaštita od eventualnih štetnih materija koje nastaju od poljoprivrenih aktivnosti u priobalju ovih jezera. Investicije uključuju i sadnju autohtonih vrsta, staze za inspekciju, biciklističke staze, platforme i vizitorske osmatračnice – kaže Bogdan Laban.

Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.
Gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.

Ova jezera su decenijama pod negativnim uticajem ljudskih aktivnosti, što se najbolje ogleda u kvalitetu vode, koji je ozbiljno ugrožen.

-Iako Subotica danas ima jedno od najsavremenijih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda međunarodni značaj jezera Palić i Ludaš i njihova osetljivost iziskuju dodatne mere na poboljšanju kvaliteta i zaštiti voda. Razvoj kanalizacione mreže naselja Palić i njeno povezivanje sa centralnim postrojenjem za prečišćavanje opadnih voda u velikoj meri će smanjiti pritiske na Palićko, a pre svega Ludaško jezero – dodaje Laban.

Da bi se počelo sa implementacijom projekta Zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš bilo je potrebno ispuniti određene preduslove.

– Zadovoljni smo jer su zadaci koje je KfW banka stavila pred grad Suboticu, što se tiče buduće kanalizacione mreže, ispunjeni. Bilo je neophodno da bude potpisano 700 izjava građana Palića da žele da se priključe na buduću kanalizacionu mrežu, a potpisano je oko 750, što znači da je taj preduslov ispunjen u roku koji smo dobili, odnosno do kraja januara ove godine. Izrađen je Master plan odvođenja otpadnih voda, kompletirana je projektno tehnička dokumentacija za buduću kanalizacionu mrežu, odnosno obezbeđene su građevinske dozvole za kanalizaciju – ističe Laban.

Foto: Subotica.com
Foto: Subotica.com

Na Paliću je trenutno lokalnom kanalizacionom mrežom pokriveno oko 35 odsto teritorije.

– Kapacitet novoizgrađene kanalizacione mreže biće 1100 novih priključaka. Time bi stepen izgrađenosti kanalizacije u naselju Palić, dostigao 80 odsto i omogućio bi ne samo vraćanje u život Ludaša, nego i značajan korak u sanaciji Palića. To će presudno uticati i da se investitorima zainteresovanim za turističke sadržaje ponude odgovarajući uslovi za priključenje na kanalizacionu mrežu, a poboljšanjem biološke raznovrnosti i kvaliteta vode čitav prostor će dodatno dobiti na atraktivnosti – smatra Laban.

Da bi se uspostavila ekološka ravnoteža u jezerima Palić i Ludaš neophodno je izgraditi i zaštitni pojas koji će biti tampon zona između okolnih njiva i jezerske vode.

– U toku je postupak ekpsproprijacije parcela u zaštitnom pojasu oko jezera Palić i Ludaš. Radi se o ogromnom poslu. Neophodno je, dakle, izvršiti eksproprijaciju na oko 40 kilometara obale prosečne širine 20 metara. U budžetu za 2017. godinu obezbeđena su sredstva za eksproprijaciju i sve ostale propratne mere koje podrazumeva eksproprijacija. Ovaj posao odvija se predviđenom dinamikom. Istočna obala je skoro završena, sada se radi južna i zapadna strana obala četvrtog sektora i kompletan treći sektor. Time se završava posao na jezeru Palić. Trenutno je u toku postupak usvajanja Plana detaljne regulacije za jezero Ludaš, što je preduslov za nastavak aktivnosti eksproprijacije i izgradnje zaštitnog pojasa na ovom jezeru. Na osnovu informacija sa kojima raspolažemo u KfW banci su zadovoljni ispunjenim preduslovima. Verujemo se da će sredinom godine početi implementacija ovog, ne samo za grad već za državu i ceo region, važnog projekta – naglašava Laban.

Sada je na potezu Nemačka razvojna banka i očekuje se da će uskoro da bude angažovan konsultant za implementaciju koji će dalje da diktira uslove pod kojima će početi implementacija i finansiranje ovog projekta.

-Očekujemo posetu delagacije iz Nemačke prilikom koje treba da dođe do konkretnog dogovor sa bankom i potpisivanje sporazuma o finansiranju što bi praktično značilo početak finansiranja i implementacije projekta. Nosioci projekta su Ministarstvo građevinarstva i infrastrukture i saobraćaja i Grad Subotica, a uključeni su i KP Vodovod i kanalizacija i JP Palić Ludaš – rekao je Laban

Jezera pod zaštitom

Ludaško jezero je od međunarodnog značaja i u Srbiji ima status specijalnog rezervata prirode. Jezera Palić i Ludaš, osim toga, što su zaštićeni na lokalnom i nacionalnom nivou, predstavljaju i mesta od svetskog značaja za očuvanje biljaka i ptica, a Ludaško jezero je i na listi lokaliteta od značaja za zaštitu vlažnih staništa, zaštićenih ramsarskom konvencijom.

Ekipa Ekolista

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %