Predstavnici javnog i civilnog sektora u Subotičkom regionu za upravljanje otpadom postigli juče dogovor o zajedničkoj platformi za kontinuiranu edukaciju građana, u cilju podizanja javne svesti i informisanja građana o neophodnosti participacije u uspostavljanju održivog regionalnog koncepta upravljanja otpadom.

Predstavnici nevladinih organizacija, Odeljenja za upravljanje otpadom i Odseka za praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Grada Subotica, “Regionalne deponije” d.o.o. i projekta Evropske Unije “Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu” razgovarali su o unapređenju saradnje u vezi sa promocijom novog sistema upravljanja otpadom koji očekuje grad Suboticu i opštine Čoka, Senta, Bačka Topola, Novi Kneževac, Mali Iđoš i Kanjiža.

Okrugli sto: Regionalna deponija, šta dalje.
Okrugli sto: Regionalna deponija, šta dalje.

Na okruglom stolu “Inicijatori promena”, koje su organizovali EU projekat i preduzeće “Regionalna deponija” d.o.o, dogovoreno je da se potpiše Memorandum o saradnji koji podrazumeva niz akcija usmerenih na kvalitetno i pravovremeno informisanje građana. U otvorenoj razmeni ideja, inicirano je kreiranje zajedničkih mehanizama koordinacije aktivnosti na kontinuiranoj edukaciji građana, koji treba da omoguće lakše usvajanje novih navika i efikasniji prelazak na novi zaokruženi sistem zbrinjavanja otpada.

Izgradnja Regionalne deponije jul 2016.
Izgradnja Regionalne deponije jul 2016.

Radovi na izgradnji deponije su u poodmakloj fazi i sada je pravo vreme da se stanovništvo upozna sa budućim sistemom prikupljanja, selekcije i dalje prerade otpada, kao i sa svim novinama koje će novi način rešavanja ovih komunalnih problema doneti regionu.

Okrugli sto je iskorišćen kao dobra prilika i da se predstavnici nevladinog sektora informišu o svim aspektima upravljanja otpadom u Srbiji i planiranim pripremama za definisanje pregovaračke pozicije Republike Srbije u oblasti upravljanja otpadom sa ciljem otvaranja Poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

Predstavljena i ažurirana Studija o proceni uticaja na životnu sredinu regionalnog postrojenja za tretman i odlaganje otpada na lokaciji Bikovo.


Ukupna vrednost projekta “Izgradnja regionalnog centa za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu” je 24 miliona evra. Finansijska podrška EU, u iznosu od 20 miliona evra (83%), usmerena je na izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnog preduzeća i lokalnih javnih komunalnih preduzeća. Vlada Republike Srbije učestvuje u izgradnji komponenti Regionalne deponije sa 3,2 miliona evra (13%), dok će ukupno milion evra (4%) biti izdvojeno iz budžeta Grada Subotice i opština Regiona. Izgradnja se sprovodi kroz tri EU projekta namenjena nadzoru i tehničkoj podršci, izgradnji kompleksa Regionalne deponije i izgradnji tri transfer stanice u Regionu i uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i jedinica lokalnih samouprava Regiona. Kompleks Regionalne deponije grade italijanska firma Ibi, šabački Set i novosadski Instel inženjering.

 

izvor: Kancelarija za medije Subotica

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.