Memorandum o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama u Subotici ima 13 potpisnika, a zaključen je danas u Novoj opštini Subotice.

Memorandum su potpisali predstavnici Grada Subotice, Policijske uprave Subotice, Višeg javnog tužilaštva u Subotici, Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, Nacionalne služba za zapošljavanje- filijala Subotica, Centra za socijalni rad Grada Subotica, Doma zdravlja Grada Subotica, Zaštitnika građana Grada Subotica, Osnovne škole “Sonja Marinković”, Srednje Politehničke škole, Udruženja građana “Malin”, “Stav +”, Kancelarije za mlade.

Formiranje lokalnih mreza za pomoć LGBT osobama je deo projekta  „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“ čiji je cilj da podstakne lokalne vlasti da efikasnije štite prava LGBT populacije. Pored Subotice, Memorandum o saradnji su potpisale i gradske uprave u : Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Pančevu, i ostaje da se potpiše u Novom Pazaru.

Zajedno protiv diskriminacije
Zajedno protiv diskriminacije

Ovim memorandumom potpisnici su se obavezali na međusobnu saradnju u prevenciji diskriminacije LGBT osoba iz Subotice.

LGBT zajednica svakodnevno je izložena nerazumevanju diskriminaciji i nasilju, a cilj Memoranduma je edukacija i razbijanje stereotipa o LGBT osobama. Ovo je prvi dokument kojim su se lokalni organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezali na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve diskriminacije ove manjinske grupe.

Zaštitinik Građana Subotice, Zlatko Marosiouk je istakao da potpisnici ovim memorandumom postupaju u skladu sa ovlašćenjima i obavezama koje su propisane Zakonom i stvaraju preduslove za uspešnu saradnju u sprovođenju aktivnosti iz Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, i u skladu sa lokalnim strateškim dokumentima, planovima i inicijativama, ostvarujući kontinuitet u radu na zaštiti i pomoći LGBT osobama sa iskustvima diskriminacije.

Jelena Vasiljević iz organizacije Labris istakla je značaj potpisivanja ovog sporazuma I izrazila nadu da će da se  umnogome poboljšaša sprovođenje antidiskriminacione strategije i odnosnog akcionog plana.

“ Ideja projekta je da u sedam gradova u dođe do umrežavanja svih relevantih  institucija i organizacija civilnog društva sa lokala koji su relevantni za temu diskriminacije i nasilja prema LGBT osobama, za sve vidove diskriminacije, govora mržnje i nasilja koje svakodnevno trpe ove osobe, jer su druge seksualne orjentacije i rodnog identiteta. Ovim osobama je ugrožena bezbednost, možemo reći da su svakodnevno evidentne predsrasude prema LGBT osobama i neophodno je da radimo na edukaciji dece i mladih, a zatim i profesionalaca i profesionalki, koji su zaposleni u ovim institucijama – kaže Lidija Đorđević iz organizacije „Labris“.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.