Pet. okt 7th, 2022

Kada pitate naučnike, ko je osnivač nauke o ekologiji većina će odgovoriti : nemački zoolog Ernest HekelMeđutim, malo ko zna da je u stvari prava rodočelnice nauke o ekologiju  američka hemičarka Elen Svalov ( Ellen Swallow). Bila je prva studentkinja primljena na Massachusetts Institute of Technology (MIT) i prva instruktorka u toj instituciji. Kao predavačica i aktivna ekološkinja, Elen Svalov bavi se edukacijom žena o okolini u odnosu prema njihovim kućama ili izgradnji kuća fokusirajući se na nadgledanje kvaliteta njihove vode, vazduha i ishrane.

Ernest Hekel: rodočelnik ekologije
Ernest Hekel: rodočelnik ekologije
Elen Svalov: rodočelnica ekologije
Elen Svalov: rodočelnica ekologije

Ekofeminizam se zasniva na teoriji da su potčinjavanje žena i potčinjavanje prirode temeljno povezani. Mnogi veruju da su ekologija i feminizam suštinski povezani upravo na diskriminaciji prema ženama i prirodi od strane muškaraca, a sa druge strane reč je o diskriminaciji i opresiji zasnovanoj  na rodu, rasi ili klasi direktno povezane sa eksploatacijom i destrukcijom prirodne okoline.

Veza između žene i prirode je očigledna, ali mišljenja ekofeministkinja su podeljena. Neke  ekofeministkinje vide vezu između žene i prirode kao osnažujuću, ostale veruju da je nametnuta od patrijarhata i degradirajuća.

Ekofeministkinje koje koje smatraju osnažujućom vezu između žene i prirode su kritikovene unutar ekofeminističkog pokreta, jer to implicira da su žene bliže prirodi zbog svoje pozicije majke ili one koja brine o kući, što je uvredljivo za ekofeministkinje i žene koje smatraju pomenutu vezu  kao uvredljivu. To znači da  će muškarci nastaviti da eksploatišu žene i prirodu zato što ih vide kao večno plodne i beskrajno sposobne da obezbeđuju život.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.