Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, prof dr. Zoran Pavlović, započeo je ove nedelje niz poseta nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Imajući u vidu nadležnosti institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, tokom ovih poseta profesor Pavlović će se upoznati sa dosadašnjim radom nacionalnih saveta u Vojvodini i sa njihovim predstavnicima razmotriti mogućnosti buduće saradnje, kao i načine na koje bi institucija na čijem je čelu mogla da doprinese njihovom radu.

 

Pokrajinski zaštitnik građana juče je posetio Belu Crkvu i razgovarao s predstavnicima Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine
Pokrajinski zaštitnik građana juče je posetio Belu Crkvu i razgovarao s predstavnicima Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine

 

Tokom prošle nedelje profesor Pavlović i zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović posetili su Nacionalne savete nemačke, bunjevačke, hrvatske i mađarske nacionalne manjine sa sedištem u Subotici, a juče i Nacionalni savet češke i makedonske nacionalne manjine u Beloj Crkvi, odnosno Pančevu.

 

 Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, prof dr. Zoran Pavlović juče je posetio Pančevo i razgovarao s Borčetom Veličkovskim, predsednikom Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, prof dr. Zoran Pavlović juče je posetio Pančevo i razgovarao s Borčetom Veličkovskim, predsednikom Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine

 

Prilikom ovih poseta nacionalnim savetima sa njihovim predsednicima dogovoreno da će Pokrajinskom ombudsmanu biti dostavljeni predlozi za nastavak i eventualno proširenje dosadašnje saradnje, koja je ocenjena kao uspešna i korisna, saopšteno je iz institucije Pokrajinskog zaštitnika građana.

Posebna pitanja i aktivnosti kojima će u narednom periodu biti posvećena pažnja su produkcija za decu na jezicima nacionalnih manjina neprofitnog karaktera, učešće žena u nacionalnim savetima i organizacija okruglih stolova ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina.

By Mateja