Među donosiocima odluka u Srbiji gotovo da nema žena, koncentrisane su u slabije plaćenim delatnostima i, u odnosu na muškarce, kod žena je prisutnija fizička i ekonomska nesigurnost, neki su od rezultata rodne analize koju je sprovela Delegacija Evropske unije u Srbiji uz podršku Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, navodi se na portalu rodnaravnopravnost.gov.rs.

„Žena je manje i na rukovodećim pozicijama i među donosiocima odluka – u 66 odsto zakone donose muškarci, u izvršnoj vlasti je 75 do 100 odsto muškaraca, donosioci odluka su u 80 do 100 odsto muškarci“, saopštila je dr Mirjana Dokmanović, autorka istraživanja.

Analiza je pokazala i da su zakoni i javne politike u prethodnom periodu bili pretežno rodno neutralni, što dalje vodi ka rodnom slepilu i podsticanju neravnopravnosti i nevidljivosti žena.

Rodna analiza predstavlja važan sveobuhvatan i multidisciplinarni putokaz koji će nam pomoći u kreiranju javnih politika i strateških dokumenata kako bi rodnu ravnopravnost u Srbiji unapredili. Dobro je da se rodna ravnopravnost u Srbiji polako, ali sigurno sve više razume i to je ono na čemu Koordinaciono telo insistira, navode u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost.

Prilikom kreiranja zakona i strateških dokumenta mora se uzeti u obzir rodna perspektiva, kako bi sprečili rodne stereotipe i diskriminaciju žena u društvu, saopšteno je na predstavljanju rodne analize u Srbiji.

Jedan od zaključaka analize je i da su žene fizički, ekonomski i socijalno nesigurnije od muškaraca, da ih ima više u slabije plaćenim delatnostima, da su u medijima kao subjekti zastupljene u manje od četvrtine sadržaja i najčešće senzacionalistički a manje profesionalno.

Ipak, studija je pokazala da je u protekle dve godine postignut izvesni napredak.

„Politička podrška unapređenju rodne ravnoravnosti, donošenje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost, uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, usklađivanje propisa sa međunarodnim dokumentima, uvođenje rodno osetljive statistike i veća podrška donatora samo su neki od rezultata koje smo u prethodnom periodu postigli“, izjavila je Branka Drašković, savetnica potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorane Mihajlović.

Iz Delegacije Evropske unije u Srbiji kažu da je rodna neravnopravnost prisutna u svim zemljama Evropske unije i da je unapređenje rodne ravnopravnosti jedna od osnovnih vrednosti svakog društva.

„Rodna analiza koju smo sproveli pomoći će nam da ostvarimo dalji napredak u oblasti rodne ravnopravnosti. Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju na tom putu, već sledeće godine kroz projekat vredan dva miliona evra“, izjavio je Nikolas Bizel iz Delegacije Evropske unije u Srbiji.

 

izvor: https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/press/vesti/analiza-eu-nema-zena-tamo-gde-se-odlucuje

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.