Mali bukvar za upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom je glavna delatnost udruženja “Zelena grupa”. Prate  sve promene u ovoj oblasti, kako u pogledu zakonske regulative i njene primene, tako i u pogledu uspostavljanja odgovarajućih praksi, procedura i razvoja znanja unutar kompanija kojima pružamo usluge, navodi se na portalu Zelena grupa.

GG logo 4

„Naša vizija je očuvanje životne sredine pomoću mehanizama cirkularne ekonomije i pravilnog upravljanja otpadom. Neophodno je da uključimo ekološke i resursne vrednosti u samu srž ekonomskog sistema, i da ih ukombinujemo sa najnovijim naučnim rezultatima iz socijalne i ljudske evolucije.Naša misija je da upravljamo otpadom kao sa resursom, promovišući održive, ekološki prihvatljive i isplative prakse kroz integrisan sistem smanjenja nastanka otpada, ponovne upotrebe, reciklaže, inovativnih tehnologija, usluga za klijente i edukacije“, piše na portalu  Zelena grupa.

Izdali su i  Mali bukvar upravljanja otpadom.

Kako se na portalu Zelena grupa navodi, Bukvar je bio neophodan jer  u razgovorima sa  velikim brojem privrednika, lako se nameće zaključak da većina malih i srednjih kompanija nisu dovoljno upućene u oblast upravljanja otpadom, koje su im mogućnosti, obaveze, a na kraju – i kolike su kazne za neispunjavanje obaveza propisanih zakonom. Veće kompanije mogu da priušte posebne službe koje se bave upravljanjem otpadom i zaštitom životne sredine, ali većina manjih i srednjih firmi nemaju čak ni posebnu osobu koja se bavi otpadom, već je to najčešće neko od redovnih radnika koji je dobio dodatne obaveze.