Sre. sep 28th, 2022

Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine Grada, u skladu sa Akcionim planom grada Pančeva za unapređenje položaja žena i ostvarivanje rodne ravnopravnosti i godišnjim planom rada Saveta, organizovaće danas i sutra seminar o uvođenju rodne perspektive i rodno odgovornom budžetiranju za članice Ženske odborničke mreže, članice i člana Saveta, zaposlene u gradskoj upravi, prenosi portal Pančevo moj kraj.

Seminar se realizuje u saradnji sa Kućom rodnih znanja i politika (GenderKnowledge Hub) I biće održan u ponedeljak i utorak, 30. i 31. januara u periodu od 9:30 – 15:30 časova. Održaće se u Gradskoj upravi, Trg kralja Petra 2, u sali na IX spratu.

Cilj seminara je da se unaprede znanja i razumevanje procesa rodno odgovornog budžetiranja i uloge različitih aktera u ovom procesu.

Na kraju seminara planiran je dogovor o daljoj saradnji i koracima u urodnjavanju izabranih budžetskih programa, tokom 2017. godine, kako bi se za budžet za 2018. godinu pripremili rodno odgovorni budžetski program i time ispunile i obaveze iz Zakona o budžetskom sistemu.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.