Sre. sep 28th, 2022

Koalicija 27 je na konferenciji za medije održanoj u Medija Centru predstavila svoj treći po redu izveštaj pod nazivom „Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“. Godišnji izveštaj sumira rezultate praćenja i analize promena u oblasti životne sredine i klimatskih promena u Republici Srbiji, nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27. Izveštaj predstavlja nezavisni kritički osvrt na brojne izazove i daje konkretne predloge Vladi Republike Srbije kako da proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji rezultira pravim pomakom, i poboljšanjem realnog stanja u životnoj sredini.

Izveštaj „Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“ se bavi problemima koji su se nagomilavali decenijama, a koje je moguće rešiti samo uz punu posvećenost Vlade i čvrstu odlučnost da životnu sredinu i klimatske promene postave visoko na listi prioriteta. Takođe, namera izveštaja Koalicije 27 je da pokaže da klimatske promene i kvalitet životne sredine nisu samo obaveza koja proističe iz pregovora sa EU, već pitanje koje se tiče zdravlja svih građanki i građana.“ – u ime Koalicije 27 izjavila je Tanja Petrović, direktorka Mladih istraživača Srbije.

Često se Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene u javnosti i medijima pominje kao najobimnije i najskuplje. Međutim, ako uzmemo u obzir da je vazduh u Srbiji među najzagađenijim u Evropi (prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu) i da je Svetska zdravstvena organizacija procenila da ekonomski troškovi nastali zbog preuranjenih smrtnih slučaja, a koji su rezultat zagađenja vazduha u Srbiji, iznose 33,5 odsto BDP-a, da se u našoj zemlji prečišćava samo 10 odsto otpadnih voda, dok je u budžetu Republike Srbije za upravljanje vodama u 2017. godini predviđeno samo 0,2 odsto, situacija je daleko od povoljne.

Tanja Petrovic - Konferencija za medije Koalicije 27
Tanja Petrovic – Konferencija za medije Koalicije 27

Petrovićeva je dodala da :

Životna sredina ne može da čeka novi izborni ciklus. Potrebno je ustanoviti dugoročnu strategiju rešavanja ovih problema imajući u vidu da su najskorije procene o tome koliko će nas to sve koštati odavno zastarele i da zapravo ciljamo pokretnu metu”, ističe Petrovićeva.

Ovim izveštajem, organizacije civilnog društva koje su članice Koalicije 27, izražavaju i svoju spremnost da aktivno podrže pregovarački proces znanjem i raspoloživim kapacietima, s ciljem da se postignu najbolji mogući rezultati korisni za sve građane i građanke Republike Srbije, a to su očuvana priroda i zdravija životna sredina.

Konferencija za medije Koalicije 27 26012017

Koaliciju 27 je osnovalo više organizacija civilnog društva 2014. godine sa ciljem da zajednički prate i doprinose procesu usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske Unije u oblasti životne sredine i klimatskih promena.

Organizacije udružene u Koaliciju 27 su Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Centar za ekologiju i održivi razvoj, Centar za unapređenje životne sredine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, GM Optimist, Jedan Stepen Srbija, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN), NVO Fraktal, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF).

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.