U svetu se danas obeležava Međunarodni dan migranata.

Crveni krst zbrinjava migrante i izbeglice. Gotografija preuzeta sa www.subotica.com
Crveni krst zbrinjava migrante i izbeglice. Gotografija preuzeta sa www.subotica.com

U Prihvatnom centru u Subotici Crveni krst je postavio šator kao restoran gde se spremaju obroci za migrante u skladu sa njihovim verskim običajima i „Halal“ standardima. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja , dr Nenad Ivanišević kaže da su prihvatnim centrima obezbežen visok standard za smeštaj izbeglica i migranata, kao i neophodni higijenski uslovi i medicinska pomoć.

U parkovima i neuslovnim kampovima nadomak graničnih prelaza Srbije sa zemljama EU samo oni koji su to sami odabrali. Srbija migrantima pruža sve što može i treba, ali očekujemo i pomoć donatora. Guvernera Razvojne banke Saveta Evrope trebalo bi da u ponedeljak, zajedno sa ministrom Aleksandrom Vulinom, poseti Adaševce. To je jedan od naših značajnih donatora. Očekujemo nastavak njihove pomoći i tokom 2017. godine“, kaže državni sekretar dr Nenad Ivanišević.

dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u MInistarstvu za rad.
dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u MInistarstvu za rad.

Od početka migrantske krize kroz Srbiju je prošlo 800.000, a tokom ove godine još 100.000 migranata, uglavnom iz Sirije, Avganistana i Pakistana.

Mnogo napora se ulaže da se migranti i izbeglice integrišu, kaže Ivanišavić i dodaje da oni sami to treba da žele. Slučaj, dečaka Rami Aboudan iz Sirije je jednistven u Srbiji, ali zato što on želi da ostane u Subotici, a svi ostali žele da odu u neku od zemalja EU.

Rami Aboudan iz Sirije, je dečak koji živi u Subotici i pohađa šesti razred Osnovne škole “Miloš Crnjanski”. Uči srpski jezik i kaže da su ga svi lepo primili.Dečak je je iz Alepa sa mamom Tanjom i bakom Katom Gurinović Kasab došao u Suboticu, gde je pronašao mir.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.