Najnovije izdanje Siemens-ovog on-line časopisa o tehnološkim inovacijama je od danas dostupno. Tema broja su „Ideje za budućnost“, u okviru koje su prikazani načini na koji nastaju inovacije u 21. veku.

hi!tech, Siemens-ov časopis o tehnološkim inovacijama koji se izdaje na deset jezika, stigao je do izdanja 02/16 nakon punih 20 godina svog postojanja. Dostupan je i na srpskom jeziku putem sledećeg linka http://www.siemens.rs/hitech/pdf/SRB_1602hitech_ebook.pdf. Na 52 strane ove elektronske publikacije prikazane su najnovije tehnologije i najsavremenija rešenja u svim oblastima u kojima Siemens posluje, od industrijskih, infrastrukturnih i transportnih rešenja, preko proizvodnje, distribucije i potrošnje energije.

Tema novog broja su „Ideje za budućnost“, odnosno načini nastajanja inovacija u 21. veku. U okviru teme broja prikazani su inovativni projekti na kojima naša kompanija vredno radi. Približavamo čitaocima značaj inovacija koje čine jedan od stubova nosilaca svake privrede. Inovacije su nam neophodne za dugoročno očuvanje konkurentnosti države i kompanija, uz osiguravanje prednosti na sve turbulentnijim tržištima. U današnje vreme inovacije više ne nastaju iza zatvorenih vrata već u okviru bliske saradnje sa univerzitetima, istraživačkim institutima, start-up kompanijama ili dobavljačima.

Fokus je stavljen i na uspešne projekte u Srbiji kao što su program za uključivanje lokalnih preduzeća u Siemens-ov lanac nabavke „Postani Siemens dobavljač“, konferencija „Industrija 4.0. – nova era proizvodnje“ tokom koje je po prvi put ova tema prezentovana preduzećima u Srbiji, kao i uspešno novinarsko takmičenje Siemens Press Award koje je ove godine po šesti put održano u Srbiji a po prvi put i u 10 zemalja regiona centralno-istočne Evrope.

hi!tech 02/16 na nemačkom jeziku možete prelistati na sledećem linku: http://www.hitech.at/cee ili preuzeti u PDF formatu sa iste lokacije.

 

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 168 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i pionir u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike – kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2015. godini, koja se završila 30. septembra  2015, prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 75,6 milijardi evra , a dohodak od redovnog poslovanja 7,4 milijarde evra. Krajem septembra 2015, Siemens je imao oko 348.000 redovno zaposlenih širom sveta. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com. Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.500 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.