U Subotici je prošle nedelje održan dvodnevni trenig na temu : Uspostavljanje Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije I podršku LGBT osobama. Cilj mreže je  prevencija nasilja i svih vidova diskriminacije nad LGBT osobama. Takve mreže već postoje u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu u okviru projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“, a od sada će i u Subotici. Pozivu Organizacije za lezbejska ljudska prava Labris odazvali su se iz različitih institucija u gradu I to iz tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, centra za socijalni rad, predstavnici kancelarije zaštitnika građana grada Subotice, predstavnici Kancelarije za mlade, zdravstvenih i obrazovnih institucija, gradske uprave, kao i aktivisti organizacija civilnog društva koji deluju na teritoriji Subotice.

Prisutni su se upoznali sa radom oficira MUP-a za vezu sa LGBT populacijom i međusektorska saradnja, koju predstavili  oficirka za vezu iz Niša Marija Ranđelović I nacionalni oficir za vezu MUP- a iz Beograda  Aleksandar Stojmenović. Jedna od ideja učesnika treninga je bila da se i u Subotici imenuje oficir za vezu. Za dve nedelje biće održan još jedan trening. Projekat se narednih godinu dana realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.