Feminizam

Kongres slobodnih žena iz Kurdistana

0 0
Read Time:1 Minute, 35 Second

Kurdske žene, koje su se preko 30 godina borile protiv muške dominacije u porodici, društvu i državi i svim drugim sferama života, prvi put su se institucionalno organizovale 1992. godine u Udruženje žena „Patriotkinja“. Od ovog pokreta je nastao Demokratski Pokret Slobodnih Žena (DÖKH) 2003. i transformisao se u Kongres Slobodnih Žena (KJA) u februaru 2015.

Na osnovu činjenice da je fundamentalni konflikt 21. veka rodni konflikt, KJA se bavi iznalaženjem rešenja za sve društvene probleme na temeljima demokratske, ekološke i za žene oslobodilačke paradigme. Kongres je demokratska, konfederalna krovna organizacija žena koja stoji kao suprotnost totalitarnoj i centralizovanoj nacionalnoj državi modernog kapitalizma. KJA je kolektiv solidarnosti, slobodne volje i samoupravne vladavine žena svih naroda, vera, kultura i zajednica koje naseljavaju prostor Mesopotamije. Kongres, koji igra aktivnu ulogu u rekonstrukciji društva prema potrebama žena, uvažava nasleđe svih društvenih i ženskih borbi koje su se razvijale kroz istoriju, i preduzima akcije sa ciljem realizacije ideala slobode. KJA prihvata kao svoju dužnost praktično sprovođenje slobodnog sistema po modelu demokratske konfederalne organizacije na teritoriji (nekadašnje) Mesopotamije, Bliskog Istoka i celog svijeta.
Ženski Kongres, koji je autonomna ženska organizacija, sastoji se od 501 delegatkinje. Ima stalni savet koji čini 101 članica, izvršno telo koje čini 45 članica, i koordinaciono telo u kome je 11 članica. Kongres deluje na poljima politike, društva, ekonomije, ekologije, diplomatije, ljudskih prava, medija, naroda i vera, jezika i obrazovanja, kulture, lokalnih vlasti, borbe protiv nasilja, i na polju samoodbrane. KJA se sastoji od 25 gradskih saveta, 27 savetovališta, 3 skloništa, 5 ženskih kooperativa, 9 ženskih udruženja, 3 ženske akademije, i članica Udruženja Majke za Mir u 12 gradova. Većina ženskih članica parlamenta koje su poslanice Narodne Demokratske Partije (HDP) i sve članice Partije Demokratskih Regiona (DBP), koje su na pozicijama gradonačelnica i članica opštinskih saveta, danas su aktivne članice KJA. Neke od njih su članice stalnog saveta i izvršnog tela Kongresa.

izvor: https://www.facebook.com/events/204752909950260/

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %