Uto. avg 9th, 2022

Poznati   srpski   pesnik   Ljubivoje   Ršumović  je  proslavio  detinjstvo  kao  najlepši  i  najbezbrižniji  period  u  odrastanju  svakog  deteta  napisavši  pesmu  koja  je  postala  dečja  himna  svih   vremena  kako  u  Srbiji  tako  i  u  regionu,  a  nosi  simbolični  naziv „ Deca  su  ukras  sveta“.

Simbolika  je  sastavni  deo  svakog  umetničkog  stvaralaštva, međutim, realna  slika  stvarnosti  odrastanja  dece  i  mladih  u  srpskom  društvu  se  neuporedivo  razlikuje  od  umetničke  slike  Ljubivoja  Ršumovića  pune  toplih  reči  i  na  realnoj  slici  mesta  za  umetničku  simboliku, nažalost, nema.  Svakodnevno  smo  u  prilici  da  u  bilo  kojem  gradu  Srbije  vidimo  neko  dete  ili  omladinca  kako  pretura   po  kontejnerima  ili  prosi  na  ulici.  Prema  anketi  Zavoda  za  statistiku  Republike  Srbije,  svaka  treća  osoba  u  Srbiji  mlađa  od  18  godina  je  siromašna  ili  u  riziku  da  to  postane.

Sa   koordinatorkom  Svratišta  za  decu  i  mlade  Novog  Sada,  Daliborkom   Batrnek   Antonić   smo  porazgovarali  o  socijalnom  profilu, uzrastu  dece  i   mladih  koji  koriste  Svratište  i  o  uslugama  koje  ova  socijalna  ustanova  nudi  svima  kojima  je  to  neophodno   i  time  doprinosi  socijalnoj  strukturi  srpskog  društva.

Daliborka  Baternek Antonić, koordinatorka  Svratišta  za  decu  i  mlade  Novog  Sada. Privatna arhiva.
Daliborka Baternek Antonić, koordinatorka Svratišta za decu i mlade Novog Sada. Privatna arhiva.

Imate  li  statistički  podatak  o tome  koliko  nezbrinute  dece  ima  na  području  Novog  Sada?

“Deca   koja  koriste  usluge  Svratišta  za  decu  i  mlade  nisu  deca  bez  doma .  Sva  deca  uključena  u  život  i  rad  na  ulici  imaju  svoje  roditelje  i  kuće  u  kojima  žive.  Razlog  zašto  rade  i  borave  na  ulici  je  ,  pre   svega  ,  ogromno  siromaštvo  kom  su  izloženi.  Pošto porodice  nemaju  dovoljno  sredstava  da  zadovolje  osnovne  potrebe ,  prinuđene  su  da  hranu  pronalaze  u  kontejnerima  i  kantama  ili  da  na  ulici  pronalaze  sekundarne  sirovine  i  da  ih  kasnije  prodaju . Usluga  Svratišta  za  decu  i  mlade  služi  da  pomogne  te  biološke  porodice  jer  kod  nas  deca  mogu  da  jedu  obroke  adekvatne  njihovom  uzrastu,  da  održavaju  ličnu  higijenu ,  dobiju  čistu  odeću , nauče  se  životnim  veštinama,  dobiju  podršku  u  izradi  domaćih  zadataka  itd .  Tačan  broj  nezbrinute  dece  ne  znam. Uslugu  Svratišta  dnevno  koristi  31  dete,  a  ta  cifra  nam  je  prosek  za  ovu   godinu”.

Kakvu  vrstu  pomoći  im  vi  kao  institucija  pružate  i  koliko  najduže  tu  mogu  ostati?

U  Svratištu   se   obezbeđuju  tri obroka dnevno, postoje uslovi za održavanje  lične  higijene,odeća  i  obuća, imaju priliku da prisustvuju edukacijama  o  životnim  veštinama i drugo. Svratište  radi  svim  danima  od  8  do  20.30  časova, tako  da  deca  u  tom  periodu  mogu  boraviti  u  usluzi.

  Kog  su  uzrasta   deca  korisnici  Svratišta?

Svratište  radi  sa  decom  i  mladima  uzrasta  od  5  do 19  godina.

 Koliko  donatora  ima  Svratište  na  mesečnom  ,  a  koliko  na   godišnjem  nivou?

Svratište  je  deo  Centra  za  socijalni  rad  Grada  Novog   Sada  i  finansira  ga  lokalna  samouprava . Naravno ,  svakodnevno  građani  Novog  Sada  doniraju  polovnu  odeću,  igračke  i  slatkiše  za  decu. Takođe,  mnoge  kompanije  pomažu  rad  Svratišta  i  obezbeđuju  neke  dodatne  pogodnosti  za  decu  kao  što  su  nove  patike, novogodišnji  pokloni  i  slično.

Fotografija preuzeta google.rs
Fotografija preuzeta google.rs

Obezbeđuje  li  se  deci  unutar  institucije  razgovor  sa  psihologom  i  kakve  su  reakcije  te  dece  po  mišljenju  stručnog  lica- psihologa ?

U   Svratištu  rade  dva  vaspitača  koji  su  završili  psihologiju ,  kada ima  potrebe  za  pružanjem  psihološke  podrške  to  rade  ne  samo  ta  dva  psihologa  već  i  ostali   vaspitači . Potrebe  za  podrškom  i  reakcije  dece  u  Svratištu  se  ne  razlikuju  od  potreba  i  reakcija  njihovih  vršnjaka  koji  ne  odrastaju  u  ekstremno  siromašnim   porodicama. Pored   svih  socijalnih  institucija  koje  se  bave  zbrinjavanjem  egzistencijalno  ugrožene  dece  i  omladine,  svaki  građanin  Srbije  koji  se  ne  svrstava  u  socijalno  ugrožene,  može  dati  svoj  doprinos  i  pomoći  deci  i  mladima  tako  što  će  im kupiti  dnevni  obrok  u  obližnjoj  trgovini, donirati   odeću  i  obuću  koju  su  nekada   koristila  njegova  deca, pozvati  nadležnu  službu  ukoliko  primeti  da  je  dete ili omladinac  zloupotrebljen  za  prosjačenje  na  ulici.Ne dati  novac  prilikom  prosjačenja  jer  na taj  način podržava  prosjačenje koje  se  tretira  kao  krivično  delo  zloupotrebe  socijalno  ugroženog  deteta ili omladinca, a  korisnije  je  u  tom slučaju   odvojiti  malo  dragocenog  vremena  za  razgovor  sa  socijalno  ugroženim  licem i  na taj  način  razmotriti  različite  opcije  pružanja  pomoći  toj osobi,  imajući  u  vidu  narodnu  izreku  koja  kaže  da  lepa  reč  i  gvozdena  vrata  otvara.

Nikada  ne  trebamo  zaboraviti  jednu  rečenicu  velikog  značaja- Naše  malo  je   nekome   mnogo !