Uto. avg 9th, 2022

Tokom vikenda je Balkan Green foundation u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija za zastupanje održive upotrebe energije i prirodnih resursa ETNAR, u Prištini održao nacionalni seminar sa temom ekonomskih, ekoloških i zdravstvenih efekata i troškova u anti-ugljenim kampanjama. Tokom dvodnevnog seminara raspravljalo se o ceni i spoljnim troškovima proizvodnje energije koja se bazira na uglju – sa naglaskom na ekonomske, ekološke i zdravstvene uticaje. Štoviše, seminar se odnosio i na izazove zagovaranja u rešavanju problema u vezi gore spomenutih pitanja, te se fokusirao i na EU zakonske okvire po tom pitanju. Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Pakistana. Oni su predstavnicima ekoloških NVO, ekolozima i stručnjacima iz relevantnih područja sa Kosova i regije preneli svoja saznanja.

 Seminar sa temom ekonomskih, ekoloških i zdravstvenih efekata i troškova u anti-ugljenim kampanjama u Prištini.
Seminar sa temom ekonomskih, ekoloških i zdravstvenih efekata i troškova u anti-ugljenim kampanjama u Prištini.

U sklopu seminara su ekološki aktivisti posetili i Hade, selo nadomak Obilića, prema kome se otvoreni kop izuzetno približio i time ugrožava meštane. U Obiliću je smeštena i termoelektrana koja napaja Kosovo sa strujom, a svojim štetnim isparenjima zagađuje širu okolinu, uključujući i glavni grad Prištinu.

Nadomak Obilića otvoreni kop koji su polaznici obišli da se upoznaju sa situacijom na terenu.
Nadomak Obilića otvoreni kop koji su polaznici obišli da se upoznaju sa situacijom na terenu.

Zvezdan Kalmar, koordinator energije i monitoringa međunarodnih finansijskih institucija Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR iz Subotice je naglasio da je izlaz iz gotovo bezizlazne energetske situacije moguć jedino odgovornom zelenom tranzicijom koja podrazumeva razvoj domaćih niskougljeničnih tehnologija i otvaranje domaćih radnih mesta kao i izgradnju socijalno odgovornog energetskog i društvenog sistema. Taj sistem neće dovoditi do ogromnog procenta energetskog siromaštva i kršenja ljudskih, zdravstvenih i ekoloških problema, već će voditi ka klimatski adaptiranom, ekolološki održivom i socijalno inkluzivnom sistemu – istakao je Kalmar.

 

teks napisao: Nikola Perušić

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.