U Osnovnoj školi “Matko Vuković” održane su radionice za učenike petih, sedmih i osmih razreda na temu rodne ravnopravnosti u okviru Dečje nedelje. Cilj radionica je podizanje svesti šire društvene zajednice o značaju rada na punoj ravnopravnosti polova kod đaka. Učenici su imali priliku da saznaju šta grad Subotica radi po pitanju promocije Rodne ravnopravnosti, rodnog budžetiranja i političkog angažmana po ovim pitanjima.

Aktivnost na unapređenju rodne ravnopravnosti nije ekskluzivno pravo i obaveza jednog segmenta društva, naprotiv, za postizanje pune ravnopravnosti potrebna je iskrena saradnja nevladinog i javnog sektora, kao i medija koji su kreatori javnog mnjenja i izvori informacija za širu javnost. Projekat upravo podstiče pomenutu saradnju, edukujući i naglašavajući značaj rodne ravnopravnosti.

Rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti za žene i muškarce su principi koji doprinose demokratskom razvoju svakog društva. Da bi se postigla rodna ravnopravnost neophodno je poboljšanje položaja žena u mnogim oblastima, kao što su javni život, odlučivanje, radni odnosi i zapošljavanje, pristup resursima, socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje, mediji i posebno zaštita od nasilja.

Šta sve žena može da radi?

Žene u Srbiji nisu u potpunosti ravnopravne sa muškarcima, ta činjenica se ogleda u velikom broju slučajeva diskriminacije, visina zarade, odnosima u privatnom i javnom životu…U cilju postizanja rodne ravnopravnosti važno je obezbediti proaktivnu ulogu muškaraca u ovom procesu, jer rodna ravnopravnost ne podrazumeva konfrontaciju već upravo sinergiju oba pola, radi obostrane koristi. Upravo iz pomenutog razloga projekat u okviru svoje ciljne grupe prepoznaje kako žene tako i muškarce. Takođe, rodna ravnopravnost je pitanje kojim je neophodno da se bave kako predstavnici organa i ustanova javnog sektora, tako i nevladin sektor i mediji.

U okviru likovne radionice đaci su crtali kako oni vide rodnu (ne)ravnopravnost i po njima ona se ogleda uglavnom u politici, sportu i prilikom zapošljavanja. Stereotipno razmišljanje o podele na „muške“ i „ženske“ smatraju da isčezava polako i to vide kao vid ravnopravnosti.

Projekat se realizuje uz podršku grada Subotice.
Projekat se realizuje uz podršku grada Subotice.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.