Inteligentna mobilnost-snažna ekonomija

U Subotici je obeležen “Dan bez automobile”,  22.septembar. Moto ovogodišnje akcije je glasi: “Inteligentna mobilnost-snažna ekonomija”.

“Do sada najskromnije obeležavamo ovaj dan, ali nije izostao najbitniji segmenat, a to je obrazovanje naših namlađih sugrađana na temu saobraćaja i ekologije. Oko 50-toro dece je crtalo na gradskom Trgu svoje viđenje “Dana bez automobile”. Trgopromet je akciju pomogao sa sokićima za decu, a pored pribora za crtanje, grad je svakoj grupi poklonio loptu”, rekla je članica gradskog veća zadužena za obrazovanje Nataša Aleksić.

DEca crtaju na tgu na temu saobraćaja i ekologije. Foto: Nataša Aleksić.

Prvo spontano organizovanje „Dana bez automobila“ počelo je za vreme naftne krize 1970. Evropski (međunarodni) dan bez automobila je zamišljen tako da se svakog 22. septembra delovi grada zatvore za automobile. Ovaj dan promoviše razvoj biciklizma i ostalih nemotorizovanih kretanja na gradskim i vangradskim deonicama, tj. pokušaj da se smanji korišćenje automobila na gradskim deonicama i time doprinese razvoju ekoloških uslova života.