Pet. avg 12th, 2022

 

„Nema izvinjenja žrtvama i porodicama, nema nadoknade štete, nema lične ni profesionalne odgovornosti“, rekla je predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović, u julu, na   konferenciji za medije koju je organizovao Zaštitnik građana povodom predstavljanja utvrđenih propusta u radu nadležnih institucija u 12 od 14 slučajeva ubistava žena u Srbiji.  Od tada do danas situacija se nije mnogo promenila. Samo u Subotici u prvih osam meseci Centru za socijalni rad prijavljeno je 72 slučaja porodičnog nasilja, a u 48 slučajeva je bilo zastupljeno fizičko nasilje.  Žene su u poslednje vreme sve češće žrtve nasilja, a ne retko se takvi slučajevi završavaju i ubistvom. Prema izveštaju  Zaštitnika građana, u  12 slučajeva, uključujući i masovno ubistvo u Žitištu, utvrđeno je da su institucije imale saznanja o postojanju nasilja prema ženama u porodici, ali da nisu blagovremeno, ili uopšte, reagovale. Zbog toga je Tanja Ignjatović  najavila je da ćeMreža Žene protiv nasilja zajedno sa građanima i građankama uputiti peticiju Vladi RS da se 18. maj proglasi Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja.

 

 

 

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačkova Solorano potpisale su projektni dokument „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama“. Dokumentom su predviđene preventivne mere za sprečavanje nasilja nad ženama i edukacija od najranijeg uzrasta.

U  poslednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno 314 žena, a samo u ovoj godini 16.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.