Uključivanje rodne ravnopravnosti u programske budžete veoma je važno u borbi protiv rodne neravnopravnosti.Rodno senzitivni budžet ne znači da žene imaju neke povlastice, nego vođenje računa da prilikom pravljenja budžeta budu jednako zastupljeni muškarci i žene.

Subotica je jedna od lokalnih samouprava koja je potpisnica Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti koju od od 2009. aktivno promoviše Stalna konferencija gradova i opština. Povelju je 2006. godine pokrenuo Savet evropskih gradova i regiona (CERM), koji kroz svoju Opservatoriju za ravnopravnost žena i muškaraca pomaže lokalnim i regionalnim upravama širom Evrope da razviju i osiguraju rodnu ravnopravnost na lokalu.

Rodna ravnopravnost i učešće žena u javnom životu su  mera demokratizacije svakoga društva. Cilj gradske uprave u Subotici je da se novac iz budžeta koristi za stvarne  potrebe građanki, ali i da zaustavi diskriminaciju žena.

Jedan od primera, rodnog budžetiranja je odluka da se u sklopu obeležavanja Dana grada Subotice, svim bebama rođenim 1.septembra  daju prigodni pokloni u vidu plakete i vaučera od 10.000 dinara.

Ukupno je rođeno, pet beba, tri dečaka i dve devojčice.

Marina Krmar, majka devojčice Jovane kaže da je oduševljena akcijom grada.
Marina Krmar, majka devojčice Jovane kaže da je oduševljena akcijom grada.

„Došli smo da posetimo bebe koje su rođene na dan grada, da im čestitamo i njihovim majkama uručimo jednu skromnu plaketu i vaučer u iznosu od 10.000 dinara. Znamo da je mnogo veći iznos potreban, da bi krenuli u novi život,  ali smatram da Subotica kao lokalna samouprava vodi računa o našim novorođenčadima i njihovim majkama. Mi imamo niz mera koje preduzimamo. Između ostalog, za 2016.godinu izdvojeno je oko 22 miliona dinara baš za pomoć trudnicama. Smatram da u budućem periodu prilikom izrade budžeta za 2017.godinu pokušaćemo da bude još rodno senzitivniji. U Srbiji je u toku prošle godine oko 65.000 beba, u Vojvodini 18.000, a u Subotici u poslednjih pet godina od 2010 do 2015.godine 8339 beba, ali nažalost sa tendencijom pada svake godine“, rekao je gradonačelnik Subotice, Bogdan Laban.

Prvi put u Subotici poklon su dobile bebe koje su rođene 1.septembra na Dan grada.. Svake godine se u Subotici rodi između 1300 i 1400 beba.

„Što se tiče akcije od strane gradonačelnika apsolutno pozdravljam. To je neka novina koja nas je oduševila i koja je značajan napredak u odnosu  grada prema bolnici i porodilištu“, rekao je dr Goran Mavrak, načelnik Odeljenja za akušerstvo Opšta bolnica u Subotici.

Plaketa i vaučer za bebe rođene 1.septembra 2016.godine.
Plaketa i vaučer za bebe rođene 1.septembra 2016.godine.

Na primer, 2012.godine rođeno je  1435, a 2015.,  71 beba manje. Od prošle godine do 17.avgusta 2016. podneto pet zahteva za vantelesnu oplodnju i grad ih je podržao, pored toga, trudnice dobijaju jednokratnu pomoć u vrednosti od 15.000 dinara. U 2015.godini podneto je 598 zahteva, a 2016. 302, a za roditeljski dodatak za prvo dete grad izdvaja 10.000 dinara.

Projekat se realizuje uz podršku grada Subotice.
Projekat se realizuje uz podršku grada Subotice.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.