Svakodnevno smo “bombardovani” tekstovima o porodičnom nasilju, kao i vršnjačkom, gde žrtve bivaju stavljene na “stub srama” i svi detalji iz njihovog života se prikazuju javnosti. Pojedini novinari i urednici u trci za tiražom i gledanošću krše osnove Kodeksa novinara I narušuvaju ugled profesije. Na žalost, Srbiji su morali da se dogode Marija, Aleksa, Tijana i da država ozbiljnije počne da pristupa ovom problem, ali I to je nedovoljno.

U porastu je porodično nasilje i nasilje nad ženama i decom. Vlada Srbije do donela niz mera za borbu protiv nasilja.

 

Sa druge strane, na tribini je bilo reči i o zlostavljanju životinja i nasilju na životinjama. Ocenjeno je da srpsko pravosuđe ovaj problem ne prepoznaje, kao ni mediji. Krivična dela i prekršaji protiv životne sredine predstavljaju nasilje na štetu društva i dobijaju epilog na sudu, ukoliko je reč o delima izazivaju direktnu štetu pojedincima i društvu u celini.

Zlostavljanje životinja trebalo bi svako od nas da prijavi nadležnim službama, a poseban problem predstavlja krivolov i ubijanje zaštićenih vrsta ptica u Srbiji.

 

U Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu u petak je  održana panel diskusija o ulozi organizacija civilnog društva i medija u borbi protiv nasilja. Organizatori su: Udruženje Link plus iz Beograda, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Omladinski centar CK13, a o problem su govorili dr Dragana Ćorić – aktivistkinja, dr vet.med. Milan Ružić – Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Dragan Gmizić – novinar i Nataša Vukmirović – Link plus.

Zlostavljanje životinja spada u krivična dela. Fotografija preuzeta sa sajta: pravnazastitazivotinja.com
Zlostavljanje životinja spada u krivična dela.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.