Grad spremno dočekuje izbeglice koje pešače

Grupa migranata koja je krenula peške iz Beograda ka Graničnom prelazu Horgoš u nadi da će Mađarska da otvori kapiju i pusti ih da dođu do željene destinacije spremno se dočekuje u Subotici, ističu predstavnici Radne grupe za migracije. Prema podacima Komeserijata za izbeglice iz kolone je izašlo oko 15 migranata I odustalo od pešačenja, aput nastavlja nešto manje od 150 ljudi.

“U Prihvatnom centru u Subotici se nalazi 550 ljudi, 640 na GP Horgoš i više od 230 ljudi na Kelebiji. Videćemo, mi smo na vezi sa Vladom republike Srbije, odnosno Radnom grupom koju je formirala Vlada Republike Srbije, sa Komeserijatim za izbeglice koji je glavni u ovom poslu i ništa značajno ne verujem da će se poremetiti, što se tiče svakodnevnom života naših sugrađana, a to u stvari i jeste cilj. Sa druge strane prošle godine, imali smo situaciju da je dnevno dolazilo I oko 1000 ljudi u Suboticu I išlo na Horgoš, a da pri tome nije remećen svakodnevni život naših sugrađana“, rekao je Milimir Vujadinović, predsednik Radne grupe za migracije Subotica.

Ukoliko migranti nastave da se kreću ovim tempom očekuje se da stignu u Suboticu u ponedeljak ujutro.