Pet. avg 12th, 2022

U toku je realizacija projekta „Preskoči marginu-pobedi predrasude“, koji se realizuje uz podršku  Nezavisnog društva novinara Vojvodine (IJAV),Balkanske istraživačke mreže (BIRN Kosovo) i Foruma Ziviler Friedensdienst Ev (forumZFD), u okviru  EU projekta „Stvarni ljudi – stvarna rešenja“. Program Mali grantovi za istraživačko novinarstvo sprovodi se u okviru EU Medija programa 2014. 

Ekipa našeg portala tim povodom je boravila u Prištini i Gračanici. Cilj projekta je da se istraže dobri primeri saradnje među ljudima bez obzira na veru, etničku pripadnost i boju kože, kao i da se pobede predrasude. U okviru projekta biće urađene dve priče.

 

LOGO-STVARNI-LJUDI-kocka-300x300

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.